Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

8. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiir ve okuma metinlerinin kültürel ögeler açısından değerlendirilmesi

Show full item record

Title: 8. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiir ve okuma metinlerinin kültürel ögeler açısından değerlendirilmesi
Author: DOÇ. DR. SEMRA ALYILMAZ
Abstract: Bu araştırmanın amacı, 8.sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerde ve okuma metinlerinde kültürel ögelere ne ölçüde yer verildiğini değerlendirmektir. 8. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirler ve okuma metinleri Tomalin ve Stempleski'nin (1993) kültüre yönelik yaptığı sınıflandırma doğrultusunda incelenmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Tomalin ve Stempleski'nin (1993) kültüre yönelik yaptığı sınıflandırma doğrultusunda incelenen şiirlerde ve okuma metinlerinde ürüne, düşünceye, davranışa yönelik temalar ve bu temalarla ilişkili kodlar tespit edilmiştir. Elde edilen veriler tablolar hâline getirilmiş, detaylı şekilde alt açıklamalara yer verilmiştir. İncelemede en az etik normlar temasına ait unsurlar, en fazla günlük yaşam temasına ilişkin kodlar tespit edilmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçeve kısmında; kültürün tanımına ve özelliklerine, dilin tanımı ve özelliklerine, dil ve kültür ilişkisine, kültürel ögelerin tanımına, kültürün ögeleri şablonunda ürüne, düşünceye ve davranışa yönelik yer alan temalara (Edebiyat, folklor, sanat, müzik, mimari, inanışlar, değerler, etik normlar, gelenek ve görenekler, âdet, töre ve alışkanlıklar, giyim kuşam, yiyecekler, gündelik yaşam), değerlerin tanımına ve değerler eğitimine, Türkçe dersi ve önemine, çalışılan konu ile ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, şiir metinlerinde ve okuma metinlerinde; edebiyat, folklor, sanat, müzik, mimari, inanışlar, değerler, etik normlar, gelenek ve görenek, âdet, töre, alışkanlık, giyim kuşam, yiyecekler, gündelik yaşam temalarına ilişkin kodlar belirlenmiştir. Araştırma materyali olarak incelenen Türkçe ders kitabında yer alan okuma metinlerinde, birkaç metin dışında çok fazla kültürel ögenin olduğu tespit edilmiştir. Şiirlerde, okuma metinlerine göre daha az kültürel öge elde edilmiştir. Sonuç olarak incelediğimiz 8. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerde kültürel öge ve unsurlarına iyi seviyede yer verildiği tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Dil, kültürel öge, 8. sınıf Türkçe ders kitabı, nitel araştırma. Anahtar Sözcükler: Dil, Kültürel öge, 8. sınıf Türkçe ders kitabı, nitel araGtırma.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4180
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context