Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

İran Moğollarında idarî bürokrasi (1231-1295)

Show full item record

Title: İran Moğollarında idarî bürokrasi (1231-1295)
Author: PROF. DR. EROL KÜRKÇÜOĞLU
Abstract: Bu tezin amacı, Ön Asya?da hüküm sürmüG olan Moğolların 1231-1295 tarihleri arasında Gran coğrafyasında nasıl bir idarî sistem kurdukları ve bu sistem içerisinde yer alan sivil yöneticilerin bürokratik açıdan siyasî faaliyetlerini kısaca özetleyerek, süreç içerisindeki yerleri hakkında daha detaylı bilgi edinmektir. Bu çalıGmamızda, dönemin coğrafyasında yer alan sivil teGkilat ve bu sistemdeki görevliler daha açık bir Gekilde ele alınmaya çalıGılmıGtır. Dönemin ana kaynaklarına baGvurularak elde edilen bilgiler, konu ile ilgili olarak araGtırma eserlerinin de yardımıyla tarihsel süreç gözetilerek düzenli bir Gekilde aktarılmaya çalıGılmıGtır. Bu dönemdeki idarî sistem anlayıGı, yine dönem ile çağdaG olarak yazılmıG olan eserlerden alıntılar yapılarak önceki dönemler ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya çıkarmaya çaılıGtık. Temel amacımız, Moğol dönemi idarî yapılanmasını, değiGen ve geliGen coğrafî unsurları, kültürel zemini ve siyasî süreci de göz önünde tutarak değerlendirmeye çalıGmaktır. Anahtar Kelimeler: Moğollar, Gdarî TeGkilat, Bürokrasi.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4256
Date: 2015-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context