Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Erzurum erkek halk danslarının ezgisel, ritimsel ve hareketsel bütünlük içerisinde uygulanabilmesine yönelik araştırma örneği

Show full item record

Title: Erzurum erkek halk danslarının ezgisel, ritimsel ve hareketsel bütünlük içerisinde uygulanabilmesine yönelik araştırma örneği
Author: PROF. DR. CENGİZ ŞENGÜL
Abstract: Zengin ve köklü kültürümüzün en önemli öğelerinden birisi de Türk Halk Oyunlarıdır. Türkiye sahip olduğu halk oyunu repertuarı ile dünya kültürleri içerisinde önemli bir zenginliğe sahiptir. Bu zengin yapı içerisinde Erzurum Erkek Barları, kendine has ezgi, ritim ve hareket öğeleri ile Türk Halk Oyunları içerisinde özel bir yere, değere ve öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı; Türk Halk Oyunları içerisinde yer alan Erzurum Erkek Barlarına ait ezgilerin, ritimlerin ve hareketlerin bir bütünlük içerisinde incelenerek, kültürümüze ait olan bu öğeleri kayıt altına almaktır. Bu araştırmada, karma yöntem araştırma tasarımlarından keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda doküman incelemesi yöntemi, nicel boyutunda ise tek gruplu ön test son test deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada, 18 adet Erzurum Erkek Bar'ı tespit edilmiştir. Bu barların hareket tasnifleri, anatomiden faydalanılarak yapılmıştır. Hareketlere eşlik eden ritim kalıpları yöresel çalım teknikleri dikkate alınarak notaya alınmıştır. Erzurum Erkek Barlarına ait ezgi, ritim ve hareket öğelerinin birlikte gösterilmesinin sağlaması için bir bütünlük dâhilinde partisyon oluşturulmuştur. Yapılan deneysel işlem sonrasında ön test ve son test puanları arasındaki farkın istatistiksel açıdan son test lehine olduğu, Erzurum Erkek Barlarına yönelik hazırlanan ezgi, ritim ve hareket akışı notasyonunun uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Türk Halk Oyunları, Erzurum Erkek Barları, Ritim
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4302
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context