Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Düyek usûlünde, Rast ve Sabâ makamlarındaki şuğullerin makam ve güfte analizi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kadir, İNAN
dc.contributor.author DOÇ. DR. ÖZGÜR SADIK KARATAŞ
dc.date.accessioned 2019-07-11T11:38:33Z
dc.date.available 2019-07-11T11:38:33Z
dc.date.issued 2017-01-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4318
dc.description.abstract Bu çalışma, Klâsik Türk Mûsikîsi sözlü eserleri kapsamında Dinî Mûsikî alanındaki Arapça güfteli İlâhîler olarak bilinen Şuğullerin, beste ve güfte bağlamında incelenmesi ve müzikal analizlerinin yapılması amacını taşımaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmamızda; Dinî Mûsikî sözlü eserlerinden olan Şuğullerin makamsal seyir özellikleri tespit edilmiş, güfte yapıları incelenmiş, güftelerin anlamları ele alınmıştır. Araştırmada ``Betimsel`` yöntem kullanılmıştır. Betimsel yöntem kapsamında yer alan ``Tarama`` (Survey) modelinden yararlanılmıştır. Araştırma konusuna yönelik olarak kullanılan bu teknikler aracılığı ile elde edilen tüm veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca araştırmanın evreni ve örneklemi kapsamında analiz edilen iki farklı makamdaki Şuğullerin tespiti için ``Kota Örnekleme Yöntemi`` kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Klâsik Türk Mûsikîsi Dinî formlarında bestelenmiş sözlü eserler, çalışmanın örneklemini ise Rast(16) ve Sabâ(3) makamlarında bestelenmiş Düyek usûlünde olan on dokuz adet Şuğul oluşturmaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde, Klâsik Türk Mûsikîsi hakkında genel bilgiler verilmiş, Dinî Mûsikî sözlü eserlerinden olan Şuğuller üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde çalışmamızın konusu olan Rast ve Sabâ makamındaki Şuğullerin beste ve güfte yapıları analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde, incelen Şuğuller üzerinde tespit edilen güfte ve yazım yanlışlıkları gibi sonuçlar üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra Şuğullerin makamsal seyir özellikleri ve güftelerin vezin yapıları üzerinde tespit edilen sonuçlar belirtilmiştir. en_US
dc.subject Müzik = Music en_US
dc.title Düyek usûlünde, Rast ve Sabâ makamlarındaki şuğullerin makam ve güfte analizi en_US
dc.title.alternative The composition and lyrics analysis of duyek styled Suguls in Saba and Rast maqams en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context