Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış çalışma yapraklarıyla 7. sınıflarda olasılık öğretimi

Show full item record

Title: Yapılandırmacı öğretim yaklaşımına uygun olarak hazırlanmış çalışma yapraklarıyla 7. sınıflarda olasılık öğretimi
Author: PROF. DR. AHMET IŞIK
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim 7.sınıf öğrencilerine ?Olasılık? öğretiminde çalışma yapraklarıyla yapılan öğretim ile genel öğretim yöntemleriyle yapılan öğretimin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Araştırmada, bu amaca uygun olarak ön test- son test eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneme modeli kullanılmıştır. Olasılık konusuna ait kazanımlar dikkate alınarak ve öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde toplam on çalışma yaprağı geliştirilmiştir. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılının 2. yarıyılında Erzurum ili Palandöken ilçesine bağlı bir devlet okulunda yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 19 öğrenci deney grubunda, 19 öğrenci kontrol grubunda olmak üzere toplam 38 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve daha önce güvenirliği hesaplanmış olan Olasılık Bilgi Testi kullanılmıştır. Daha sonra deney grubunda dersler yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanmış çalışma yapraklarıyla işlenirken, kontrol grubunda dersler genel öğretim yöntemleriyle işlenmiştir. Yapılan öğretim sonunda her iki gruba da hazırlanan bilgi testi son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca çalışma yapraklarıyla yapılan öğretim süreci ön test ve son test ile birlikte gözlemlenerek uygulamanın etkililiği hakkında daha net ve geçerli bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre yapılandırmacı yaklaşıma uygun çalışma yapraklarıyla öğrenim gören grubun akademik başarısının, genel öğretim yöntemlerinin kullanıldığı kontrol grubunun başarısına göre arttığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4337
Date: 2012-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context