Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazmaya dair algıları ve öğrenme amaçlı yazma aktivitelerini uygulama düzeyleri

Show full item record

Title: Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazmaya dair algıları ve öğrenme amaçlı yazma aktivitelerini uygulama düzeyleri
Author: DOÇ. DR. MURAT GÜNEL
Abstract: Bu çalışmanın amacı ilköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğrenme amaçlı yazmaya dair algılarını ve öğrenme amaçlı yazma aktivitelerini sınıf ortamında uygulama düzeylerini tespit etmektir. Çalışmanın örneklemi 2011?2012 öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan toplam 131 fen ve teknoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak öğretmenlere araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket uygulanmıştır. Uygulanan anket likert tipi bir anket olup, 4 bölümden ve toplam 47 maddeden oluşmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS?16 programıyla değerlendirilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinden sonra nicel verileri desteklemek ve öğretmenlerin öğrenme amaçlı yazma aktivitesi hakkındaki görüşleriyle ilgili daha derin bilgiler almak için, araştırmanın nitel boyutunda örneklem grubunda yer alan 10 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları ise SESPRO7 programıyla transkript edilerek görüşmelerin içerik analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazmanın öğrenme üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ve öğrenmeye destek sağladığını düşündüklerini, ancak sınıflarında büyük bir çoğunlukla geleneksel yazma uygulamalarını kullandıklarını, farklı yazma uygulamalarına derslerinde genelde yer vermediklerini göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin öğrenme amaçlı yazma stratejisinden ve öğrenme amaçlı yazmaya dayalı farklı yazma uygulamalarından haberdar olmadıkları görülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4394
Date: 2012-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context