Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Genel fizik laboratuar dersinde basit elektrik devreleri konusunun öğretilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi

Show full item record

Title: Genel fizik laboratuar dersinde basit elektrik devreleri konusunun öğretilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin incelenmesi
Author: DOÇ. DR. SABRİYE SEVEN
Abstract: Bu çalışmanın amacı; genel fizik laboratuar dersinde basit elektrik devreleri konusunda Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ve geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmaktır. Çalışmanın deseni, ?eşit olmayan kontrol grubu deseni?dir. Çalışmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği'nde öğrenim gören ve genel fizik laboratuar dersini alan toplam 77 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Uygulama 2009/2010 bahar döneminde 8 hafta gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; ?Akademik Başarı Testi (ABT)?, ?Probleme-dayalı Öğrenme ortamı ölçeği (PDÖ ortamı ölçeği)? ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler One Way ANOVA ve ANCOVA kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, çoktan seçmeli sorular toplamında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen kavram sorular toplamında deney grubunun öğrencileri daha başarılı olduğunu gösterdi. Ayrıca deney grubu öğrencileri tüm sorular toplamında kontrol grubundan daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4410
Date: 2011-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context