Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

0-8 yaş arasındaki çocukların internet ve mobil teknoloji alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı

Show full item record

Title: 0-8 yaş arasındaki çocukların internet ve mobil teknoloji alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı
Author: YRD. DOÇ. DR. TÜRKAN KARAKUŞ YILMAZ
Abstract: Bu araştırmanın amacı 0-8 yaş arasındaki çocukların ve ebeveynlerinin mobil teknolojileri ve İnternet kullanımlarının, İnternet'teki faaliyetlerinin, maruz kaldıkları tehditlerin ve İnternet kullanımındaki riskler ile ilgili ebeveynlerin farkındalıklarının ve başetme stratejilerinin ortaya koyulmasıdır. Çalışma bir nitel tarama çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum'da bulunan, kartopu örnekleme yöntemiyle seçilen 0-8 yaş arası 41 çocuk ve bu çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmada 0-8 yaş grubu çocukların deneyimlerine, görüşlerine ilişkin bilgi elde edebilmek için görüşme yoluyla veri toplanmıştır. 0-4 yaş arası çocuklar için gözlem formu kullanılırken, 5-8 yaş için yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ayrıca, İnternet ve mobil teknolojileri kullanımları ve başetme stratejileri ile ilgili ebeveynlerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel ve sistematik analiz yöntemi izlenmiştir. Bulgulara göre çocukların büyük bir bölümü (f=32) ilk kez ebeveynlerden görerek mobil cihazlarla tanışmaktadır. Çocukların yaptıkları etkinliklerin büyük payının oyun oynama ve video izleme olduğu görülmektedir. Sosyal medya ve eğitim için kullanımına oldukça az rastlanmaktadır. Ebeveynlerin de mobil cihazları eğitim ve iş amaçlı kullanımlarının oldukça az olduğu, genel olarak mobil cihazların eğlence aracı olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ebeveynlerin mobil cihazların çocuklar için birçok tehdit unsuru barındırdığının farkında olduğu ancak alınabilecek önlemler konusunda yetersiz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Bu yaş grubu çocukların kullanım alanlarından dolayı ciddi problemlerle karşı karşıya kalmadıkları, ancak ciddi problemlerin neler olduğu ve nasıl başa çıkılacağı konusunda da bilinçli olmadıkları görülmüştür. Çalışma sonunda mobil teknolojiler ve İnternet kullanımında ebeveynlerin rollerinin nasıl olması gerektiği, çocukların mobil İnternet kullanımında gösterebilecekleri riskli davranışların sonuçları tartışılmıştır. 0-8 yaş grubunu inceleyen çalışmalarda, 7-8 yaşlardaki çocuklarda fazla sayıya ulaşılması verilerin çeşitliliği ve risklerin ortaya koyulabilmesi açısından önemli gözükmektedir. Araştırmada çocukların ve ebeveynlerin güvenli İnternet konusunda bilinç kazanması için bulgular tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Güvenli Gnternet, 0-8 yaG çocuklar, Mobil teknoloji kullanımı
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4486
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context