Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Tavuk tüyü protein hidrolizatı uygulamasının buğdayın (Triticum aestivum L.) soğuk stresi toleransı üzerine etkileri

Show full item record

Title: Tavuk tüyü protein hidrolizatı uygulamasının buğdayın (Triticum aestivum L.) soğuk stresi toleransı üzerine etkileri
Author: PROF. DR. ÖKKEŞ ATICI
Abstract: Bu çalışmada, tavuk tüyünden elde edilen protein hidrolizatının bitkilerde soğuk stresi toleransı üzerindeki etkileri araştırılmak istenmiştir. Bu amaç için bitki materyali olarak buğdayın (Triticum aestivum L.) soğuğa duyarlı (Altındane) ve dirençli (Bezostaya) iki çeşidi kullanılmıştır. Tavuk tüyleri kuvvetli asit ve bazlarla hidrolizasyon, nötralizasyon ve filtrasyon işlemlerine tabi tutulduktan sonra suda çözünebilir Tavuk Tüyü Protein Hidrolizatı (TTH) elde edildi. TTH'ın aminoasit içeriği belirlendikten sonra üç farklı konsantrasyonu (%0.05, 0.075 ve 0.1), kontrollü şartlarda yetiştirilen 11 günlük buğday fidelerinin yapraklarına uygulandı. TTH uygulamasından 6 saat sonra, uygulama yapılan ve yapılmayan (kontrol) fidelerin bir kısmı soğuk şartlara (5/2°C) transfer edildi. Üç gün sonra fideler, fizyolojik ve biyokimyasal analizlerde kullanılmak üzere hasat edildi. Fidelerde öncelikle kök-gövde uzunlukları, yaş-kuru ağırlık ve donma hasarı parametreleri belirlendi. Ayrıca, lipid peroksidasyonu (LPO) ve reaktif oksijen türlerinin (ROT) seviyeleri, antioksidan enzimlerin aktiviteleri ve enzimatik olmayan antioksidanların içerikleri incelendi. Bunlara ilave olarak; fidelerde protein, klorofil, prolin, şeker miktarları ve Rubisco aktivitesindeki değişimler de değerlendirildi. Bulgularımıza göre, TTH'ın toplam protein verimi %72 idi ve içeriğinde proteinik olan 19 aminoasit belirlendi. Tek başına soğuk uygulaması, her iki çeşitte kök-gövde uzunluğu ve yaş ağırlığı düşürdü, ancak donma hasarını artırdı. Soğuk stresi öncesi uygulanan TTH (TTH+S) ise soğuğun bu parametreler üzerindeki olumsuz etkisini hafifleterek kök-gövde uzunlukları ile yaş ağırlığı artırdı ve donma hasarını düşürdü. Kuru ağırlık değişimlerinde ise anlamı sonuçlar elde edilemedi. Soğuk, her iki çeşitte pigment (klorofil ve karotenoid) içeriğini ve Rubisco aktivitesini düşürürken, TTH+S uygulamasında, kontrolüne göre, her iki parametrede artışlar belirlendi. Buna karşılık, soğuk stresi protein, şeker ve prolin içeriklerinde önemli bir artışa neden oldu, ancak TTH+S uygulamasıyla her iki çeşitte prolin içeriği artarken, protein içeriği Altındanede, şeker içeriği Bezostayada arttı. Soğuk, her iki çeşitte ROT'lardan O2.- ile H2O2 içeriğini ve LPO seviyesini artırırken, TTH+S uygulamasıyla bu üç parametrede önemli düşüşler belirlendi. Soğuk, her iki çeşitte glutatyon ve askorbat içeriğini düşürdü ve fenolik içeriği artırdı. TTH+S ise bunu tersine çevirdi. Soğuk stresi, çalışılan çeşitlerde süperoksit dismutaz, askorbat peroksidaz ve glutatyon redüktaz aktivitelerini artırdı, TTH+S ise bu artışları daha fazla yükseltti. Ancak soğuk ile artan katalaz ile peroksidaz aktiviteleri, TTH+S ile önemli seviyede düştü. Soğuk stresiyle olumsuz etkilenen parametrelerin iyileştirilmesinde genelde TTH'ın en etkili konsantrasyonu %0.075 idi. Elde edilen bulgular karşılıklı olarak tartışıldı
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4497
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context