Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Rutinhidrat'ın antioksidan kapasitesinin belirlenmesi ve insan karbonik anhidraz, asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz enzimleri üzerine etkisinin incelenmesi

Show full item record

Title: Rutinhidrat'ın antioksidan kapasitesinin belirlenmesi ve insan karbonik anhidraz, asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz enzimleri üzerine etkisinin incelenmesi
Author: PROF. DR. İLHAMİ GÜLÇİN
Abstract: Bu çalışma kapsamında, Rutinhidrat'ın, insan eritrosit karbonik anhidraz izoenzimleri (hCA I ve II), asetilkolinesteraz (AChE), ve bütirilkolinesteraz (BChE) enzimleri üzerine in vitro olarak inhibisyon etkisi araştırıldı. İlk olarak hCA I, II izoenzimleri Sepharose-4B-L-Tirozin afinite kolon kromatografisi tekniği ile sırasıyla %68.37, %16.77 verim ve 462.60, 783.83 kat saflaştırıldı. CA izoenzimlerinin saflığını belirlemek için, sodyumdodesil sülfat-poliakrilamit jel elektroforezi (SDS-PAGE) yapıldı ve her bir izoenzim için tek bant gözlendi. Daha sonra Rutinhidrat'ın hCA I ve II, AChE, ve BChE enzimlerine karşı IC50 ve Ki değerleri belirlendi. Bu inhibisyon etkileri standart enzim inhibitörleri ile kıyaslandı. Çalışmanın devamında Rutinhidrat'ın, kuprik iyonları (Cu2+) indirgeme kapasitesi, demir (Fe3+ -Fe2+) indirgeme kapasitesi, FRAP metoduna göre ferrik iyonları (Fe3+) indirgeme kapasitesi, , 1,1-difenil -2-pikril-hidrazil serbest radikal (DPPH.) giderme, 2,2'-azino-bis (3-etilbenztiyoazolin-6-sülfonik asit) radikal (ABTS.+) giderme, süperoksit anyon radikali (O2.-) giderme, N,N-dimetil-p-fenilendiamin radikal (DMPD.+) giderme, aktiviteleri ve bipiridil reaktifiyle metal şelatlama aktivite çalışmaları antioksidan kapasitesinin belirlenmesi için yapıldı. Sonuçları mukayese etmek için, troloks,?-tokoferol, BHT ve BHA standart antioksidanları kullanıldı.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4499
Date: 2019-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context