Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Poli(tiyonin) ince filmlerinin elektrokimyasal sentezi ve film oluşumuna etki eden faktörlerin incelenmesi

Show full item record

Title: Poli(tiyonin) ince filmlerinin elektrokimyasal sentezi ve film oluşumuna etki eden faktörlerin incelenmesi
Author: YRD. DOÇ. DR. MURAT ALANYALIOĞLU
Abstract: Tez kapsamında, tiyonin boyar maddesinin elektropolimerizasyonu ile polimerik tiyonin ince filmlerinin sentezi ve oluşan ince filmin karakteristik ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Polimerik tiyonin ince filmlerini hazırlamak için optimum pH değeri 7,0 olarak tespit edildi. Tiyoninin elektropolimerizasyonu için farklı elektrooksidasyon potansiyellerinden dönüşümle alınan voltamogramlar incelenerek, 800 mV'tan düşük potansiyellerin polimerik ince film oluşumu için uygun olmadığı belirlendi. Elektropolimerizasyon için elde edilen akım-zaman grafiklerinden, polimerik filmin Langmuir (rasgele) tip oluşum sergilediği görüldü ve bu oluşum STM ile alınan polimerik ince film yüzey görüntüleri ile desteklendi. Katyonik yüzey aktif madde olan CTAB varlığında hazırlanan polimerik ince filmlerde nispeten daha düzenli bir yapının oluştuğu tespit edildi. İnce film oluşumuna asetat, klorür, nitrat, bromür, karbonat ve sülfat iyonlarının etkisi araştırılarak, bromür ve karbonat iyonlarının tiyoninin elektropolimerizasyonunu olumsuz etkilediği tahmin edildi. Polimerik filme ait ATR-FTIR spektrumunda 1630 cm-1'deki fenil yapısındaki değişimin ve 3000 cm-1 civarındaki pikin amin grubunun titreşimine karşılık gelen farklılıklardan kaynaklandığı ve dolayısıyla elektropolimerizasyon prosesinin aromatik halkadaki karbon ile amin yapısındaki azot arasındaki birleşme ile olduğu tahmin edildi. UV-görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi ile yapılan optik incelemeler sonucunda polimerik yapıda mavi bölgede meydana gelen ilave omuz şeklindeki bandın elektropolimerizasyondan kaynaklandığı ileri sürülebilir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4540
Date: 2011-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context