Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Eğitsel oyunların Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenme başarılarına etkisi

Show full item record

Title: Eğitsel oyunların Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenme başarılarına etkisi
Author: PROF. DR. H. AHMET KIRKKILIÇ
Abstract: Bu araştırma, eğitsel oyunların Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçe öğrenme başarılarına etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Federal Almanya'nın Bayern eyaletinde bulunan Nürnbeg Holzgarten Schule, Ziegelstein Schule, Erlangen Pestalozzi Schule, Erlangen Emmy Noether Gymnasium ve Auerbach Mittelschule'de Türkçe ve Türk kültürü dersine katılan öğrencilerden deney grubu (30 öğrenci) ve kontrol grubu (30 öğrenci) seçilerek toplam 60 öğrenciyle uygulama yapılmıştır. Rastgele (random) yoluyla belirlenen deney ve kontrol grubunda; öğrencilerin cinsiyetlerine, sınıf seviyesi ve sayılarına göre denklik sağlanmıştır. Araştırmada, deney grubundaki öğrencilere eğitsel oyunlarla Türkçe ve Türk kültürü dersi sunumu yapılmış; kontrol grubundaki öğrencilere ise uygulamadaki müfredata göre ders sunumu yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve 20 sorudan oluşan değerlendirme sınavı uygulamanın başında, uygulamanın sonunda ve kalıcılığı ölçmek için uygulamadan 30 gün sonra yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin eğitsel oyunlarla yapılan dersler hakkındaki tutumlarını belirlemek amacıyla eğitsel oyun tutum ölçeği uygulanmıştır. Veriler; gruplara ilişkin betimsel değerlerin puan ortalamaları arasındaki karsılaştırmalar SPSS 22 programında ilişkili örneklemler için t testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, eğitsel oyunlarla Türkçe ve Türk kültürü dersi sunumu yapılan grubun geleneksel ders sunumunun yapıldığı gruba oranla daha başarılı olduğu ve eğitsel oyun destekli ders sunumunun öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağladığı ve öğrencilerin derse karşı ilgilerini artırdığı gözlemlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Türkçe ve Türk kültürü dersi, eğitsel oyun, ana dil öğretimi, yurt dışında Türkçe öğretimi, iki dillilik.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4558
Date: 2017-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context