Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Tarım işletmelerinin örgütlenme durumu ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesi: Erzurum ili örneği

Show full item record

Title: Tarım işletmelerinin örgütlenme durumu ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesi: Erzurum ili örneği
Author: DOÇ. DR. MURAT KÜLEKÇİ
Abstract: Bu çalışmada, Erzurum İli tarım işletmelerinin tarımsal örgütlenme durumunun ve buna etki eden faktörlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla Aziziye, Aşkale, Çat, Horasan ve İspir ilçelerinde bulunan toplam 15 köyde oransal örnekleme yöntemine göre bulunan 139 işletmeci ile anket yapılmıştır. İncelenen işletmelerde tarımsal örgütlenmeye etki eden faktörleri belirlerken sıralı probit ve sıralı logit olmak üzere iki ayrı model kurulmuş ve her iki modele göre tarımsal örgütlenmeye etki eden faktörler belirlenmiştir. Kurulan modellerde bağımsız değişkenler; ilçeye uzaklık, ile uzaklık, işletmecinin eğitim durumu, aile nüfusu, ilçeye gidiş sıklığı, ile gidiş sıklığı, internet kullanımı, tarımsal desteklerden yararlanma durumu, tarım dışı gelir, tarımsal gelir, hayvan varlığı, tecrübe, gazete okuma durumu olarak sıralanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre modeller karşılaştırılmış, en uygun modelin sıralı logit model olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçları bu modele göre değerlendirilmiştir. Buna göre incelenen işletmelerde ile uzaklık, işletmecinin eğitim seviyesi, tarımsal desteklerden yararlanma, hayvan varlığı, işletmecinin tecrübesi ve gazete okuma oranı arttıkça tarımsal örgütlere üye olma oranının arttığı belirlenmiştir. Şehir merkezine uzak yerlerde kooperatif ve birlikler kurulmasının teşvik edilmesi, tarımla uğraşan kişilere bilgi ve beceri artırıcı eğitimlerin verilmesi, tarımsal desteklerin tarımsal örgütler vasıtasıyla dağıtılması ve artırılması, ticari karakterde işletmelerin kurulması gibi alınacak tedbirlerle tarımsal örgütlenme oranının artacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4616
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context