Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

2,4-D diklorofenoksi asetik asit herbisitine maruz bırakılan gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) bazı hematolojik ve biyokimyasal değişimlerin belirlenmesi

Show full item record

Title: 2,4-D diklorofenoksi asetik asit herbisitine maruz bırakılan gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) bazı hematolojik ve biyokimyasal değişimlerin belirlenmesi
Author: PROF. DR. MUHAMMED ATAMANALP
Abstract: Bu çalışmanın amacı 2,4-D Diklorofenoksi asetik asit herbisitinin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) bazı hematolojik (hemoglobin, hemotokrit, eritrosit, lökosit, trombosit, ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit başına düşen ortalama hemoglobin miktarı (MCH), eritrosit başına düşen ortalama hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) ve biyokimyasal (malondialdehit (MDA), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx), superoksit dismutaz (SOD)) parametreleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Hematolojik parametrelerden lökosit, trombosit, MCV ve MCHC değerleri için doz, zaman ve doz x zaman interaksiyon etkileri çok önemli bulunurken (p<0,01) diğer parametreler için sadece zaman ve doz önemli bulunmuştur (p<0,05). 2,4-D uygulamalarında, hematolojik parametre değerlerinde zamana ve doza bağlı olarak artış ve azalışlar belirlenmiştir. Diğer taraftan kontrol ve uygulama grupları kıyaslandığında zamana bağlı olarak enzim parametrelerinde (MDA, GPX, SOD, CAT) artış belirlenirken doz, zaman ve doz x zaman interaksiyonlarının etkileri ise çok önemli bulunmuştur (p<0,01).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4654
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context