Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Citation practices in academic discourse: A comparison of native speakers' and non-native speakers' phd and ma theses in English language education majors

Show full item record

Title: Citation practices in academic discourse: A comparison of native speakers' and non-native speakers' phd and ma theses in English language education majors
Author: YRD. DOÇ. DR. OKTAY YAĞIZ ; DR. IŞIL GÜNSELİ KAÇAR
Abstract: Alıntı yapma, yazarların fikir ve iddialarına gerekçe sağlamak ve onların akademik yazım dünyasındaki fikirlerinin orijinalliğini göstermek açısından akademik yazmanın en önemli bileşenlerinden biridir. Aynı zamanda, alıntı yapma bir araştırmanın çıkış noktasına ve disiplindeki mevcut yerine dair ipuçları sağlar. Alıntı yapmanın akademik yazmadaki önemli rolü göz önünde bulundurularak, bu çalışma, İngiliz dili eğitimi alanındaki anadili Türkçe ve İngilizce olan yazarların yüksek lisans ve doktora tezlerindeki alıntı yapma uygulamalarını araştırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'deki farklı üniversitelerin İngiliz dili eğitimi alanındaki danışman öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeleri, internet üzerindeki belgeleri, alıntı yapma uygulamaları anketini ve derlemi de içeren nicel ve nitel yöntemler uygulanmıştır. Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından kaleme alınmış 10 yüksek lisans ve 7 doktora tezi ile anadili İngilizce olan yazarlar tarafından yazılmış 10 yüksek lisans ve 7 doktora tezi, toplamda 34 lisansüstü tez araştırmanın derlemi için seçilmiştir. Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından yazılmış lisansüstü tezler YÖK'ün resmi sayfasından seçilirken; anadili İngilizce olan yazarların lisansüstü tezleri ise ``ProQuest Dissertation and Theses`` and ``EThOS`` (Electronic Theses Online Service) adlı veri tabanlarından seçilmiştir. İlgili alan yazın temel alınarak derlemdeki 34 lisansüstü tezi içerik analizi yöntemiyle analiz etmek için bir yönerge oluşturulmuştur. Alıntı yapma uygulamaları anketi, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu anket, Türkiye'nin yedi bölgesinde bulunan farklı üniversitelerin İngiliz dili eğitimi alanında seçilmiş 93 lisansüstü öğrencisine uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 23.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Frekansları içeren betimleyici istatistik uygulanmıştır. Online belgelere gelince, bu belgeler Türkiye'deki üniversitelerin resmi sayfalarından indirilmiştir ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ise gönüllü 25 lisansüstü öğrenci ve 17 danışman öğretim üyesiyle yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, anadili Türkçe olan yazarlar ile anadili İngilizce olan yazarların alıntı yapma eğilimlerini ortaya çıkarmıştır. Anadili Türkçe ve İngilizce olan yazarların alıntı yapma eğilimleri; akademik yazım normları ve kurallarıyla paralellik göstermesine rağmen, anadili Türkçe olan yazarlar, anadili İngilizce olan yazarlara göre kendi düşüncelerini ifade etmede daha fazla problem yaşamaktadır. Bu durum; öğretim eksikliği, kültürel faktörler, alıntı yapma normları ve kuralları ile ilgili farkındalık eksikliği ve dil geçmişlerini içeren dört etkenden kaynaklanıyor olabilir. Buna ek olarak araştırma sonuçları, hem lisansüstü öğrenciler hem de danışman öğretim üyeleri tarafından ifade edilen öğrenim eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan alıntı yapma sürecinde, ifade edilenlerle uygulananlar arasında bir boşluk olduğunu kanıtlamaktadır. Bulgulardan elde edilen sonuçlar, akademik yazma camiasında bir yer edinme sürecinde olan lisansüstü öğrencileri alıntı yapma uygulamaları açısından güçlendirerek Türkiye ve benzer bağlamlardaki yazma durumu için birtakım önermeler ortaya koymuştur. Anahtar Sözcükler: alıntı yapma, alıntı yapma uygulamaları, akademik yazma, yüksek lisans tezi, doktora tezi, anadili İngilizce olan yazarlar, Türk yazarlar
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4776
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context