Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Mera vejetasyon etüt metotlarının karşılaştırılması

Show full item record

Title: Mera vejetasyon etüt metotlarının karşılaştırılması
Author: DOÇ. DR. ALİ KOÇ
Abstract: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi arazisinde bulunan doğal merada farklı vejetasyon etüt metotlarının (lup, transekt, tekerlekli nokta ve modifıye edilmiş tekerlekli nokta) aynı vejetasyon üzerinde uygulanması sonucu ortaya çıkan farklılıkları ortaya koymak, bu metotların uygulanmasında ölçülmesi gereken numune sayısını belirlemek ve farklı metotlar kullanılarak elde edilen verileri karşılaştırılabilecek düzenlemeleri geliştirmek amacı ile yürütülmüş, her bir metotla 6Q'ar hatlık ölçüm yapılmıştır. Metotlara göre toprağı kaplama oranında belirlenen farklılıkların karşılaştırılması regresyon eşitlikleri geliştirilmiştir. Tüm ölçüm metotlarında (lup, transekt, tekerlekli nokta ve modifıye edilmiş tekerlekli nokta) botanik kompozisyonun önemli bir bölümünü buğdaygillerin oluşturduğu bunu azalan sıra ile diğer familyalara ait türler ve baklagillerin takip ettiği ve hakim bitki türünün koyun yumağı (Festuca ovina) olduğu kaydedilmiştir. Metotlara göre toprağı kaplama oranlan arasındaki farklılıklar istatistiki olarak % 1 seviyesinde önemli çıkmış ve türlerin dağılış modellerinde farklılıklar belirlenmiştir. Bitki örtüsünün hakim türü olan Festuca ovina bütün ölçüm metotlarında Contagius dağılış göstermiştir.Hakim tür Festuca ovina 'mn vejetasyondaki durumunu %5 ve %10 sapma ile lup metoduna göre belirlemek için sırasıyla 55-30, transekt metodunda 55-35, tekerlekli nokta metodunda 55-25 ve METN metodunda 50 ve 45 optimum örnek almak gerektiği sonucuna varılmıştır. Mera kalite derecesi lup metodunda 3.45, transektte 4.44, tekerlekli noktada 3.49 ve METNda ise 3.08 olarak belirlenmiştir. Mera durumu bakımından çalışma sahası transekt metodunda orta sınıf mera olarak değerlendirilirken diğer metotlara göre zayıf mera olarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mera, mera kalite derecesi, vejetasyon etüt metotları, optimum numune sayısı, toprağı kaplama oranı.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4833
Date: 2003-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context