Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Rize ayder kaplıcalarından alınan su örneklerinden termofilik bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu, ksilanaz enziminin geobacillus galactosidasius BS61 bakterisinden saflaştırılması ve karakterizasyonu

Show full item record

Title: Rize ayder kaplıcalarından alınan su örneklerinden termofilik bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu, ksilanaz enziminin geobacillus galactosidasius BS61 bakterisinden saflaştırılması ve karakterizasyonu
Author: PROF. DR. AHMET ADIGÜZEL
Abstract: Bu çalışmada, Rize Ayder kaplıcalarından alınan su örneklerinden termofilik bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve moleküler karakterizasyonu gerçekleştirildi. İzole edilen 11 suşun, Bacillus licheniformis, Aeribacillus pallidus, B. thermoamylovorans, Brevibacillus borstelensis, B. brevis ve Geobacillus galactosidasius türlerine ait olduğu belirlendi. Daha sonra ksilan katı besiyerinde, izolatların ksilanaz enzimi üretip üretmediklerine bakıldı ve sonuçta G. galactosidasius BS61 suşunun en büyük zona sahip olduğu görüldü. Bu bakteriden aseton çöktürmesi, DEAE- Selüloz ve Sephadeks-G100 kromatografisi yötemleri kullanılarak ksilanaz enzimi saflaştırıldı. SDS-PAGE sonucunda, enzimin moleküler ağırlığı 55 kDa olarak tespit edildi. Km değeri 3,18 mg/mL, Vmax değeri ise 123 U/mg protein olarak hesaplandı. Enzimin optimum pH'sı 7, sıcaklığı ise 60ºC olarak belirlendi. Enzimin çeşitli metal iyonları ve inhibitörlere karşı dayanıklılığı araştırıldı. Saf enzimin 4°C'de ki 168 saatlik inkübasyon sonrasında çalışılan tüm pH değerlerinde aktivitesini %50'nin üzerinde koruduğu tespit edildi. Ayrıca bazı metal iyonlarının enzim aktivitesini farklı şekillerde etkilediği belirlendi. G. galactosidasius BS61 suşundan saflaştırılan ksilanaz enziminin, optimum sıcaklık ve pH kararlılık verileri dikkate alındığında endüstriyel uygulamalarda kullanılabilme potansiyelinin yüksek olduğu sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4885
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context