Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Erzurum ılıca kaplıcalarından alınan su örneklerinden termofilik bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve Bacillus thermoamylovorans ST-10 izolatından lipaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu

Show full item record

Title: Erzurum ılıca kaplıcalarından alınan su örneklerinden termofilik bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve Bacillus thermoamylovorans ST-10 izolatından lipaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu
Author: PROF. DR. AHMET ADIGÜZEL
Abstract: Bu çalışmada, Erzurum-Ilıca kaplıcalarından alınan su örneklerinden termofilik bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve moleküler karakterizasyonu gerçekleştirildi. 16S rRNA sekans analizi sonucunda bu suşların; Bacillus licheniformis, B. thermoamylovorans, Brevibacillus brevis, B. agri, B. borstelensis, Aeribacillus pallidus türlerine ait olduğu belirlendi. Daha sonra tanılanan bu test suşları, tributyrin ve rhodamine agar besiyerine inoküle edildi. En büyük lipolitik zonu veren B. thermoamylovorans ST10 izolatı seçilerek, lipaz enziminin saflaştırması ve karakterizasyonu aşamasına geçildi. Q-Sepharose iyon değişim ve jel filtrasyon kromatografileri kullanarak, lipaz enzimi %1,3 verimle 7,41 kat saflaştırıldı ve molekül ağırlığı yaklaşık 45,87 kDa olarak tespit edildi. Lineweaver-Burk eğrisi yardımıyla; p-nitrofenil asetat, p-nitrofenil bütirat, p- nitrofenil oktaonat ve p- nitrofenil laurat substratları varlığında Km değerlerinin sırasıyla; 0,147 mM, 0,129 mM, 0,064 mM ve 0,055 mM, Vmax'ın ise; 0,256 U/mL, 0,140 U/mL, 0,093 U/mL ve 0,0356 U/mL olduğu gözlemlendi. Enzimin optimum sıcaklık ve pH değerleri ise sırasıyla, 80°C ve 9 olarak belirlendi. ST10'dan saflaştırılan lipaz enzim aktivitesi üzerine bazı metal iyonlarının etkisi incelendiğinde; Zn2+ varlığında enzim aktivitesinin arttığı; Mn2+ ve Mg2+'un varlığında azaldığı, K+'un varlığında ise değişmediği gözlemlendi.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4888
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context