Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

17. ve 18. yüzyıllarda Doğal Hukukun Pozitif Hukuka ve siyaset felsefesine etkileri (H. Grotius, B. Spinoza ve J. Locke ile sınırlandırılmış olarak)

Show full item record

Title: 17. ve 18. yüzyıllarda Doğal Hukukun Pozitif Hukuka ve siyaset felsefesine etkileri (H. Grotius, B. Spinoza ve J. Locke ile sınırlandırılmış olarak)
Author: PROF. DR. H. ÖMER ÖZDEN
Abstract: Birinci bölümde Hugo Grotius'un hukuk ve siyaset felsefesi incelendi. Grotius, laik bir hukuk anlayışı ortaya koyar. O, uluslararası hukuk alanındaki görüşleri derleyerek sistematik bir biçimde sunar. Uluslararası hukuku rasyonel ve evrensel değerler üzerinde kurarak Avrupa'daki ulusları ortak değerler üzerinde uzlaştırmaya çalışır. Onun bu çalışmalarının, Avrupa Birliği fikrinin gelişmesine önemli katkılar sunduğu söylenebilir. İkinci bölümde Spinoza'nın pozitif hukuk ve siyaset felsefesini nasıl temellendirdiği incelendi. O, doğal hal ve toplumsal sözleşme üzerine siyasal toplumu kurar. Doğal halde bireylerin haklarını güçleri belirler. Spinoza'ya göre bireyler sivil toplumu kurarken sadece hakların kullanımını siyasi güce devrederler. Siyasi gücü kuran çokluk, yönetim biçimini ve pozitif hukuku belirleyen güçtür. Çokluğun gücü hem kurucu hem de sürekli demokratikleşmeyi sağlan güçtür. Üçüncü bölümde ise Locke'un hukuk ve siyaset felsefesi ile ilgili görüşleri incelendi. Locke, doğal hal, doğal hak ve toplumsal sözleşme yaklaşımlarının temelini mülkiyet üzerine kurar. Locke, siyasal yönetim biçimlerini doğal hukuku ölçüt alarak yasama gücünün oluşumu ve işleyişine göre belirler. Yasama gücü kanun koyarken doğal hukuka riayet etmek zorundadır. Yasama gücünün koymuş olduğu kanunlar yürütme gücü tarafından uygulanır. Yargıçlar yasama gücü tarafından atanırlar ve yürütme gücüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler. Locke, negatif haklar ve güçler ayrılığı fikriyle günümüz anayasalarına kaynak teşkil eder. Anahtar Kelimeler: Doğal Hak, Doğal Hukuk, Pozitif Hukuk, Sosyal Sözleşme, Siyaset Felsefesi, Uluslararası Hukuk.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4921
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context