Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Karbon-karbon, karbon-oksijen ve kükürt-oksijen bağlarının asimetrik oluşumu için yeni yöntemlerin geliştirilmesi

Show full item record

Title: Karbon-karbon, karbon-oksijen ve kükürt-oksijen bağlarının asimetrik oluşumu için yeni yöntemlerin geliştirilmesi
Author: PROF. DR. HAMDULLAH KILIÇ
Abstract: İki bölümden oluşan bu tez çalışmasının ilk bölümünde, ticari olarak temin edilen enantiyomerik saf amino asitlerden bisfenol-A temelli bir seri enantiyosaf ligand sentezlenerek pirolün nitroalkenlerle bakır katalizli asimetrik Friedel-Crafts alkilasyonu ve aril aldehidlerin nitroalkanlarla bakır katalizli asimetrik Henry reaksiyonunda etkinlikleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise, enantiyomerik saf yeni bir sınıf bir seri asetal hidroperoksit hazırlanmış ve ?,ß-doymamış enonların asimetrik Weitz-Scheffer epoksidasyonu ve sülfürlerin asimetrik oksidasyonunda kiral yükseltgeyici olarak kullanılmıştır. Asimetrik Friedel-Crafts alkilasyonu ve asimetrik Henry reaksiyonlarında %99'a varan enantiyomerik fazlalıklar (ef) elde edilmiştir. Kiral asetal hidroperoksitlerin kullanımı ile enonların asimetrik Weitz-Scheffer epoksidasyonunda %94'e varan enantiyomerik fazlalık değerleri elde edilirken, sülfürlerin asimetrik oksidasyonunda düşük seçicilikler gözlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4960
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context