Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin materyal kullanma alışkanlıklarının ibadet öğrenme alanındaki kazanımların gerçekleşmesine etkisi (6.sınıf namaz ibadeti ünitesi örneği)

Show full item record

Title: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin materyal kullanma alışkanlıklarının ibadet öğrenme alanındaki kazanımların gerçekleşmesine etkisi (6.sınıf namaz ibadeti ünitesi örneği)
Author: PROF. DR. NURULLAH ALTAŞ
Abstract: Bu araştırmanın amacı; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin materyal kullanma alışkanlıklarının 6. Sınıf namaz ibadeti ünitesi öğrenme alanı kazanımlarının gerçekleşmesine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, ortaokullarda Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin materyal kullanma alışkanlıklarının ibadet öğrenme alanı kazanımlarının gerçekleşme düzeylerine etkisi çeşitli değişkenler açısından tespit edilmiştir. Giriş bölümünde; problem ve alt problemler, amaç, önem ve araştırma konusunun merkezi kavramları kavramsal bir alt yapı çerçevesinde aydınlatılmış ve tanıtılmıştır. İkinci bölümde; araştırmada izlenen yöntem, evren ve örneklem, veri toplama araçları, uygulama ve verilerin çözümlenmesi ile ilgili işlemler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programlarında ibadet öğrenme alanı ve namaz öğretimi hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde; öğretim teknolojisi, öğretim materyallerine ilişkin başlıca kuramlar ve din öğretimindeki materyaller hakkında bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde; araştırma verilerinden elde edilen bulgular açıklanmış ve yorumlanmıştır. Altıncı bölümde ise, araştırmadan elde edilen sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Din kültürü ve Ahlak bilgisi dersi, öğretmen, eğitim, öğretim, materyaller, teknolojik materyaller, namaz ibadeti, kazanımlar
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4983
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context