Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ders videosu çekim ortamında öğrencilerin bulunmasının öğreticilerin ders anlatımına etkisi

Show full item record

Title: Ders videosu çekim ortamında öğrencilerin bulunmasının öğreticilerin ders anlatımına etkisi
Author: DOÇ. DR. SELÇUK KARAMAN
Abstract: Bu çalışmada video ders çekim ortamında öğrencilerin bulunmasının öğreticilerin ders anlatımına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ders videosu çekim stüdyolarında ortamda öğrencinin bulunmasının, öğreticilerin video derslerde giriş, temel etkinlikler ve özetleme bölümlerindeki ders anlatımlarının karşılaştırılmasına yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi'nde çevrimiçi olarak yürütülen derslerde görev alan 3 öğretici oluşturmaktadır. Bu öğreticiler tarafından çekilen toplam 24 videonun 12'sinde 7 lisans öğrencisi bulunmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Video Ders Değerlendirme Gözlem Formu kullanılmıştır. Gözlem formu puanlandırılırken Ders Değerlendirme Rubriği'nde yer alan maddeler göz önünde tutulmuştur. Uygulama sonrasında öğreticilerin öğrencili ortamda ders anlatma deneyimlerine yönelik Görüşme Formunda bulunan sorulara göre görüşleri alınmıştır. Elde edilen nicel veriler betimsel ve kestirimsel analiz yöntemleri ile nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğreticilerin, öğrencili ve öğrencisiz ortamda çekilen ders videolarında giriş, temel etkinlikler ve özetleme bölümündeki ders anlatımları karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırmalarda öğreticilerin derse giriş yapma, dikkat çekme stratejilerini kullanma, örnek verme, açık ve anlaşılır bir dil kullanma ve özetleme bölümlerinde ders anlatımları yönünden farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Öğrencili grupların lehine olan bu farklılıkların yanı sıra ders süresinin etkili kullanılması, kamera ile etkileşim düzeyi, beden dilini ve ses tonunu etkili şekilde kullanma konusunda bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Öğreticiler ile yapılan görüşme verilerinde de öğrencili ortamda çekilen videolarda öğreticilerin ders anlatımı yönünden ortaya çıkan farklılıkları motivasyonel unsurlar, kendilerini değerlendirme ihtiyacı, ders anlatımına daha fazla özen gösterme, öğrencilerin jest ve mimikleri ile dersin akışını yönlendirme gibi unsurlarla ilişkilendirdikleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak öğreticilerin, öğrencili ve öğrencisiz ortamda çekilen videolarında öğrencili videolar lehine daha zengin bir ders anlatımı sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Öğreticilerin öğrencili video ders ortamlarında sergilemiş olduğu zengin ders anlatımları; motivasyonel unsurlarla, öğrencilerle aynı ortamda bulunmanın oluşturduğu buradalık hissiyle, sınıf ortamına yakın bir atmosferin oluşturulmasıyla, öğrenciler ile kurulan göz temaslarıyla ve gizli bir sözsüz etkileşimin gerçekleşmiş olması ile ilişkilendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4986
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context