Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Quantitation of methimazole effective substance in the pharmaceutical preparations and human plasma with square wave and differential pulse polarographic methods

Show full item record

Title: Quantitation of methimazole effective substance in the pharmaceutical preparations and human plasma with square wave and differential pulse polarographic methods
Author: DOÇ. DR. BİLAL YILMAZ
Abstract: Amaç: Bu çalışmada metimazolün elektrokimyasal davranışı, damlayan civa elektrotta 0.1 M sülfürik asit ortamında Dönüşümlü Polarografi, Kare Dalga Polarografi ve Diferansiyel Puls Polarografi yöntemleri ile incelendi. Materyal ve Metot: Metimazolün dönüşümlü polarogramı yaklaşık olarak damlayan civa elektrotta +22 mV da yükseltgenme piki gözlenmiştir. Doğrusallık, kesinlik, doğruluk, stabilite, tayin edilebilme sınırı ve miktar tayin sınırı gibi parametreler ICH Guidelines'e göre çalışıldı. Bulgular: Kare dalga Polarografi ve Diferansiyel Puls Polarografi yönteminin kalibrasyon eğrileri 5-80 ?g ml-1 derişim aralığında doğrusaldır. Metimazol için gün-içi ve günler arası kesinlik değerleri % 2.84'den ve doğruluk (bağıl hata) % 4.24'den küçüktür. Sonuç: Geliştirilen bu yöntemler ile metimazol etkin maddesini içeren Thyramazol preparatında miktar tayini yapıldı. Elde edilen analiz sonuçları değerlendirildi ve geliştirilen yöntemler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Anahtar Kelimeler: Diferansiyel puls voltametri,dönüşümlü voltametri, kare dalga voltametri, metimazol, plazma
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5026
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context