Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Maksiller molar distalizasyonu yapılan bireylerde uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filiz, USLU
dc.contributor.author YRD. DOÇ. DR. ALİ KİKİ
dc.date.accessioned 2019-07-11T11:39:24Z
dc.date.available 2019-07-11T11:39:24Z
dc.date.issued 2016-01-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5035
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmada, diş-doku destekli apareyler ile yapılan maksiller birinci molar distalizasyonunun uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmamıza maksiller molar distalizasyonunu takiben sabit ortodontik tedavi uygulanan ve dişsel Sınıf II ilişkiye sahip 40 hasta (31 kız, 9 erkek) dahil edilmiştir. Tedavi öncesi (T1), distalizasyonu takip eden sabit ortodontik tedavi sonrası (T2) ve arşiv kayıtları eksiksiz ve kaliteli olan bu hastalardan tedavi sonrası uzun dönemde (T3) ortodontik modeller ve lateral sefalometrik filmler alınmıştır. Hastaların T1, T2 ve T3 dönemlerindeki ortalama yaşları sırasıyla 13.02, 15.97 ve 22.05 yıl olarak hesaplanmıştır. Uzun dönem etkileri değerlendirmek için sefalometrik filmlerde ve modellerde çeşitli ölçümler yapılmıştır. İncelenen dönemlerde meydana gelen değişikliklerin karşılaştırılması amacıyla, normal dağılım gösteren parametreler için ''Paired-t test'', normal dağılım göstermeyen parametreler için ise ''Wilcoxon Signed Rank Test'' uygulanmıştır. Bulgular: İstatistiksel analizlere göre çalışmamızda cinsiyetler arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. T2'de maksiller birinci molar dişlerin T1'e göre 1.76 mm daha distal konumda olması istatistiksel olarak önemlidir (p<0.001). T3-T2 arasında 0.31 mm'lik nüks gözlenmesine rağmen (p<0.001), T3-T1 arasındaki net distalizasyon miktarının istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Tedavi döneminde artan dik yön iskeletsel açılarının T3-T2 döneminde azaldığı görülmüştür. Molar ilişki uzun dönem sonrasında büyük oranda korunmuştur (p<0.001). Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, sabit ortodontik tedavi sonrası maksiller birinci molar dişlerin net distalizasyon miktarının uzun dönemde korunduğu, iskeletsel dik yön açılarının başlangıç değerlerine yaklaştığı ve elde edilen Sınıf I molar ilişkinin büyümenin tamamlanması sırasında değişmediği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Molar distalizasyonu, sınıf II maloklüzyon, uzun dönem sonuçlar en_US
dc.subject Diş Hekimliği = Dentistry en_US
dc.title Maksiller molar distalizasyonu yapılan bireylerde uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Evaluation of the long-term outcomes in patients treated with maxillary molar distalization en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context