Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Hidrojen peroksitin metiltrioksorenyum/iyodoaren sistemi ile disproporsinasyonu: Singlet oksijenin organik ortamda üretimi ve olefinlerin peroksidasyonu

Show full item record

Title: Hidrojen peroksitin metiltrioksorenyum/iyodoaren sistemi ile disproporsinasyonu: Singlet oksijenin organik ortamda üretimi ve olefinlerin peroksidasyonu
Author: PROF. DR. HAMDULLAH KILIÇ
Abstract: Singlet oksijen alkenler, konjuge dienler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve fenoller gibi elektronca zengin moleküllerle hızlı bir şekilde reaksiyona giren yüksek reaktiviteye sahip elektrofilik bir türdür. Singlet oksijen üretimi için en yaygın kullanılan yöntem triplet moleküler oksijenin foto uyarılmasıdır. Hidrojen peroksitin çeşitli metaller ile bozundurulması ile singlet oksijen üretimi diğer bir alternatif bir yöntemdir. Bu tez çalışması kapsamında singlet oksijenin hidrojen peroksitten üretimi için yeni bir kimyasal yöntem geliştirilmiştir. İyodoaren, metiltrioksorenyum (MTO) ve hidrojen peroksitin kombinasyonu etkin bir şekilde singlet oksijen üretmektedir. Singlet oksijen oluşumu aromatik dienler, siklik 1,3-dienler ve alkenlerle yapılan yakalama deneyleri ile kanıtlanmıştır. İyodoaren/MTO/H2O2 sisteminden singlet oksijen oluşum mekanizması reaksiyonun kapsamı ile birlikte tartışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5047
Date: 2011-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context