Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Hidrojen peroksitin metiltrioksorenyum/iyodoaren sistemi ile disproporsinasyonu: Singlet oksijenin organik ortamda üretimi ve olefinlerin peroksidasyonu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erbay, KALAY
dc.contributor.author PROF. DR. HAMDULLAH KILIÇ
dc.date.accessioned 2019-07-11T11:39:25Z
dc.date.available 2019-07-11T11:39:25Z
dc.date.issued 2011-01-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5047
dc.description.abstract Singlet oksijen alkenler, konjuge dienler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve fenoller gibi elektronca zengin moleküllerle hızlı bir şekilde reaksiyona giren yüksek reaktiviteye sahip elektrofilik bir türdür. Singlet oksijen üretimi için en yaygın kullanılan yöntem triplet moleküler oksijenin foto uyarılmasıdır. Hidrojen peroksitin çeşitli metaller ile bozundurulması ile singlet oksijen üretimi diğer bir alternatif bir yöntemdir. Bu tez çalışması kapsamında singlet oksijenin hidrojen peroksitten üretimi için yeni bir kimyasal yöntem geliştirilmiştir. İyodoaren, metiltrioksorenyum (MTO) ve hidrojen peroksitin kombinasyonu etkin bir şekilde singlet oksijen üretmektedir. Singlet oksijen oluşumu aromatik dienler, siklik 1,3-dienler ve alkenlerle yapılan yakalama deneyleri ile kanıtlanmıştır. İyodoaren/MTO/H2O2 sisteminden singlet oksijen oluşum mekanizması reaksiyonun kapsamı ile birlikte tartışılmıştır. en_US
dc.subject Kimya = Chemistry en_US
dc.title Hidrojen peroksitin metiltrioksorenyum/iyodoaren sistemi ile disproporsinasyonu: Singlet oksijenin organik ortamda üretimi ve olefinlerin peroksidasyonu en_US
dc.title.alternative Disproportionation of hydrogen peroxide by methyltrioxorhenium/iodoarene system: Generation of singlet oxygen in organic medium and peroxidation of olefins en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context