Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli ve periodontal açıdan sağlıklı bireylerin dişeti oluğu sıvısı, tükürük ve dişetinden alınan örneklerde melatonin, myeloperoksidaz, 8-HYDROXY-2'-deoxyguanosine, ısı şok proteinleri 60-70 değerlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Show full item record

Title: Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli ve periodontal açıdan sağlıklı bireylerin dişeti oluğu sıvısı, tükürük ve dişetinden alınan örneklerde melatonin, myeloperoksidaz, 8-HYDROXY-2'-deoxyguanosine, ısı şok proteinleri 60-70 değerlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Author: PROF. DR. VAROL ÇANAKÇI
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı; kronik periodontitisli ve periodontal açıdan sağlıklı bireylerin DOS, tükürük ve dişetinden alınan numunelerde sigaranın MLT, MPO, 8-OHdG ve HSP 60-70 düzeyleri üzerine muhtemel etkilerinin değerlendirilmesidir. Materyal ve Metot: Çalışma protokolü gereği her biri 15 katılımcıdan oluşan 4 grup oluşturuldu; periodontal olarak sağlıklı ve sigara içemeyen grup (P-S-), periodontal olarak sağlıklı ve sigara içen grup (P-S+), kronik periodontitisli ve sigara içmeyen grup (P+S-) ile kronik periodontitisli ve sigara içen grup (P+S+). DOS, tükürük ve dişeti örnekleri alınmadan önce klinik periodontal parametreler kaydedildi. MLT, MPO, 8-OHdG, HSP 60-70 düzeyleri biyokimyasal ve histopatolojik olarak ölçüldü. Bulgular: En yüksek MPO, 8-OHdG, HSP 60-70 düzeyleri ile en düşük MLT düzeyleri (P+S+) grubunda tespit edildi. En yüksek MLT düzeyi ise (P-S-) grubunda gözlendi. Sigara kullanımı ve kronik periodontitisin biyokimyasal ve histopatolojik parametreleri benzer şekilde etkilediği tespit edildi. Sonuç: KP'nin oksidatif stres ile ilişkili parametrelerde anlamlı düzeyde farklılık oluşturduğu gözlendi. Sigara kullanımının genel olarak periodontal sağlıklı bireylerde parametrelerde belirgin bir değişime yol açtığı, periodontitisli gruplarda ise bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. Bulgularımız, sigara içmenin periodontal hastalıkların patogenezinde rol alan oksitatif parametreleri olumsuz yönde etkileyerek periodontitis gelişiminde rol oynayabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Isı şok proteinleri 60-70, kronik periodontitis, melatonin, myeloperoksidaz, oksitatif stress, sigara, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5057
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context