Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Türk siyasi hayatında Abidin Özmen

Show full item record

Title: Türk siyasi hayatında Abidin Özmen
Author: PROF. DR. ERDAL AYDOĞAN
Abstract: Anadolu'da Millî Mücadele gerçekleşip, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra hızlı bir uluslaşma ve merkezileşme sürecine girilmiştir. Bu yönde çalışmalar devam ederken, ülkenin doğusu Nasturi, Şeyh Sait, Ağrı isyanları gibi büyük isyanlara sahne olmuştur. Ülkeyi yönetenler, hem merkezileşme politikası doğrultusunda hem de bu isyanları önlemek amacıyla bir dizi önlem almış ve bu yönde bir devlet politikası oluşturmaya çalışmışlardır. Bu tedbirlerden ilki olarak, Güneydoğu Anadolu'da kurulmak üzere yakın geçmişte de Olağanüstü Hal Bölge Valilikleri adıyla uygulamaya geçirilen Umumi Müfettişliklerin kuruluşu olmuştur. Sadece asayiş için değil, Nafia ve iskân amacıyla da ülkenin muhtelif yerlerinde bu Müfettişlikler kurulmuştur. Abidin Özmen, 1935 yılında geldiği Birinci Umumi Müfettişlik görevini yaklaşık 8 yıl boyunca sürdürmüş ve 1943 yılına kadar bu görevde kalmasının ardından, yaptığı hizmetlerden ötürü Trakya Umumi Müfettişliği'ne atanmıştır. Trakya Umumi Müfettişliği görevini de yaklaşık 4 yıl kadar sürdürmüş, 1947 yılında Umumi Müfettişlik kurumunun kaldırılmasına kadar bu görevde kalmıştır. Umumi Müfettişlikler kuruldukları bölgede; asayiş, ekonomi, eğitim alanlarında bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Fiilen 1947 yılında, hukuken de 1952 yılında kaldırılan Umumi Müfettişlikler, bu dönemde etkin bir mekanizma olarak görev yapmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5108
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context