Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri kapsamında tarım danışmanlarının sosyo-ekonomik durumu ve etkinliği: TR90 bölgesi örneği

Show full item record

Title: Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri kapsamında tarım danışmanlarının sosyo-ekonomik durumu ve etkinliği: TR90 bölgesi örneği
Author: PROF. DR. TECER ATSAN
Abstract: Çalışmanın amacı; tarımsal yayım ve danışmanlık kapsamında çalışan tarım danışmanlarının bölgelerine sundukları hizmetleri, olanakları ve sınırlılıkları ortaya koymak, danışmanların mesleki gelişim kapasitelerini arttırmaya yönelik sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, tarım danışmanlarının sosyo-ekonomik durumu ve etkinliğini analiz etmektir. Araştırmada TR90bölgesinde 6 ildeki 243 tarım danışmanı ile tam sayım yöntemine göre anket çalışması yapılması planlanmıştır. Bazı sebeplerden dolayı 41 tarım danışmanı ankete katılamamış; 202 tarım danışmanı ile yüz yüze anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmada sıralı logit modeli kullanılmış ve anketlerden elde edilen veriler analiz edilerek model tahmin edilmiştir. Yapılan çalışma ve araştırma bulgularına göre, bölgedeki tarım danışmanlarının %56,9'unun kadın %43,1'inin ise erkek olduğu, tarım danışmanlarının %59,9'unun 20-30 yaş arası olduğu, tarım danışmanlarının %78,2'sinin aylık gelirinin 1001-1500 TL arasında olduğu, danışmanların %49,5'i çiftçileri 15 günde bir ziyaret ettiği, tarım danışmanlarının %72,8'i tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kırsal kalkınmaya olumlu katkı sağlayacağı sonuçlarına varılmıştır. Tarım danışmanlarının daha etkili bir yayım çalışması yapabilmesi için; tarım danışmanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği, sistemde yer alan danışmanların yaşam standardını yükseltici önlemler alınarak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanması, tarım danışmanlarının çiftçileri ziyaret sıklığını danışman ve çiftçilerin birlikte belirlemesi gibi öneriler yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5110
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context