Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

9. sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine karşı tutumları (Kahramanmaraş örneği)

Show full item record

Title: 9. sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine karşı tutumları (Kahramanmaraş örneği)
Author: PROF. DR. SERHAT ZAMAN
Abstract: Bu çalışmanın amacı, 9. sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine karşı tutumlarını ve öğrencilerin cinsiyetleri ile okudukları okul türünün coğrafya dersine karşı tutumlarını etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. Etkili bir coğrafya eğitiminin yapılabilmesi ancak öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumlarının bilinmesiyle olabilir. İşte bu araştırma bu tutumları ortaya koymakla önem arz etmektedir. Araştırmamın evrenini Kahramanmaraş İl merkezi oluşturmaktadır. Fakat araştırmanın yapıldığı yerde bütün okullara ve öğrencilere ulaşmanın zaman ve ekonomi yönünden zor olmasından dolayı; farklı liselerden örneklem belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini oluşturan öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların seçiminde tesadüfî (random) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, 2015–2016 Eğitim–Öğretim yılında, Kahramanmaraş İl merkezinde 10 farklı orta öğretim kurumunda öğrenim gören 558 öğrenci oluşturmaktadır. Ayrıca mümkün olduğunca farklı okul türünün olmasına dikkat edilmiştir Bu amaç doğrultusunda araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, Kahramanmaraş İl merkezinde bulunan 10 farklı lisede öğrenim gören 9. sınıf öğrencilerinden 314'ü erkek, 244'ü kız, toplamda 558 öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Güven ve Uzman (2006) tarafından geliştirilen ve 39 maddeden oluşan tutum ölçeği kullanılmış ve veriler belli değişkenlere göre SPSS'de analiz edilmiştir. Bulgulara göre, öğrencilerin genel olarak coğrafya dersine yönelik olumlu tutum sergilediği, cinsiyet ve okul türüne göre anlamlı bir farklar olduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Tutum, Okul Türü, Coğrafya Dersi, Kahramanmaraş.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5115
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context