Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Uluslararası Hukuk bakımından siyasi suç kavramı

Show full item record

Title: Uluslararası Hukuk bakımından siyasi suç kavramı
Author: PROF. DR. ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI
Abstract: Suçluların geri verilmesi kurumunun en önemli istisnası olan siyasi suç, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde açık ve kesin bir şekilde tanımlanmamıştır. Ancak açık ve kesin bir şekilde tanımlanmasa da gerek iç hukukta gerek uluslararası hukuk düzenlemelerinde kendine yer verilen siyasi suç birden fazla unsurdan etkilenen bir kavramdır. Bu nedenle dönemsel olarak değişikliğe uğramaktadır. Dünya sisteminin küreselleşmesi suç olgusunun da küreselleşmesine yol açmış, failler için suç işledikten sonra farklı bir ülkeye kaçmayı kolaylaştırmıştır. Bu durum ise suçluların geri verilmesi meselesini ve bu kurumunun en önemli istisnası olan siyasi suç kavramını daha önemli bir hale getirmiştir. Son zamanlarda Türk hukukunda yaşanan siyasi suça ilişkin yargılamalar siyasi suç kavramının yeniden ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle bu çalışmada da siyasi suç kavramı incelenecektir. Bu çalışmanın amacı değişken bir nitelik taşıyan siyasi suç kavramının anlam ve kapsamını ulusal ve uluslararası düzenlemeler esas alınarak tespit etmektir. Bu kapsamda öncelikle çalışmanın birinci ve ikinci bölümünde siyasi suç, kavramın ortaya çıkışı, tarihi gelişimi ve kapsamı itibariyle incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise siyasi suçun istisnası olarak kabul edilen ve bu nedenle geri verme kurumunun işletilemediği devlet başkanına karşı suçlar (Belçika Kuralı), terör eylemleri, insanlığa karşı suçlar, soykırım suçu ve savaş suçları tarihsel süreçleri, kapsamları ve siyasi suç ile ilişkisi bakımından ele alınmıştır. Bu bölümde ilgili suçlar hem TCK hem de konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler esas alınarak incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5130
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context