Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sınıf öğretmenlerinin genel kültür düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Show full item record

Title: Sınıf öğretmenlerinin genel kültür düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Author: DOÇ. DR. MÜCAHİT DİLEKMEN
Abstract: Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin genel kültür düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Erzurum İl MilliEğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul I. kademede görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma örneklemi ise, evrendeki okullardan seçkisiz ve oransız olarak belirlenen düşük, orta, yüksek sosyo- ekonomik düzeye sahip 3'er okul olmak üzere, toplam 9 ilkokulda görev yapan 156 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin genel kültür düzeylerinin ölçülmesinde ``Genel Kültür Testi`` kullanılmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin kişisel bilgilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ``Kişisel Bilgi Formu`` uygulanmıştır. İstatistiksel çözümlemeler, bağımsız gruplamalar için t (Independent Samples t Test) testi ve tekyönlü varyans (One-Way ANOVA) analizi ile yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; sınıf öğretmenlerinin genel kültür düzeylerinin, cinsiyetlerine, mesleki kıdemine, görev yaptığı hizmet bölgesinin sosyo- ekonomik düzeyine, ve görsel medyayı takip etme alışkanlıklarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir. Ancak, sınıf öğretmenlerinin genel kültür düzeylerinin, gazete okuma alışkanlıklarına ve kitap okuma alışkanlıklarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Genel Kültür, Medya Okur Yazarlığı
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5140
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context