Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Kapitalist rekabetçi birey temsili: Survivor All Star

Show full item record

Title: Kapitalist rekabetçi birey temsili: Survivor All Star
Author: YRD. DOÇ. DR. İRFAN HIDIROĞLU
Abstract: Kapitalizm on altıncı yüzyıldan itibaren kendini gösteren, on dokuzuncu yüzyılda zirveye ulaGan ve bugünün dünyasında merkezde konumlanarak, insanları yönlendiren, onlara rekabet duygusunu aGılayan sosyoekonomik ve ideolojik sistemdir. Bu sistem, kitle iletiGim araçlarını kullanarak, görünürlük kazanmakta ve insanları daha çabuk etkisi altına almaktadır. Bu bağlamda çalıGmanın temel amacı, kapitalist sistemin özelliklerinin, televizyondaki yarıGma programlarında oldukça etkili bir Gekilde kullanılıyor olduğunu göstermektir. Kapitalist sistemin özellikleriyle kurgulanan yarıGma programları, seyircilere büyülü bir dünya sunmaktadır. Seyirciler ise, izledikleri bu yarıGma programlarıyla birlikte, hayatı bu programların devamı gibi algılamaktadırlar. Bu durumun elbette belirli bir amacı vardır. O da kapitalist egemen yapının çıkarlarına hizmet etmektir. Bu tarz programlarla birlikte kitleler, kapitalist sistemin özellikleri aracılığıyla istenilen Gekilde yönlendirilebilmektedir. ÇalıGma iki bölümden oluGmaktadır. Glk bölümde öncelikle birey kavramından yola çıkılarak; gelenek, modernleGme, modernite ve modernizm kavramları hakkında bilgiler verilmiGtir. Devamında geleneksel toplum ve modern toplum yapıları ortaya konularak, bireyin bu toplumlardaki konumları değerlendirilmiGtir. Sonrasında kapitalist sistemin ortaya çıkıGı, üretim tarzının özellikleri ve kapitalist birey kültürü ve onun belirleyici nitelikleri açıklanmıGtır. Glk bölümün son kısmında ise, kültür endüstrisi ve televizyonun kapitalist üretim mantığıyla nasıl Gekillendirildiği gösterilmiGtir. Gkinci bölümde ise; yarıGmanın genel özellikleri verilerek, kapitalist sistem özellikleri bağlamında ele alınacak ``Survıvor All Star`` yarıGma programı, çözümleme metoduyla incelenmiGtir. Anahtar Kelimeler: Birey, Kapitalizm, Kültür Endüstrisi, YarıGma programları, Survıvor All Star
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5145
Date: 2015-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context