Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Kurumsal itibar algısının işten ayrılma niyeti üzerine etkileri: Türkiye turizm stratejisi 2023 kış turizmi gelişim koridoru'nda yer alan illerdeki dört ve beş yıldızlı oteller üzerine bir araştırma

Show full item record

Title: Kurumsal itibar algısının işten ayrılma niyeti üzerine etkileri: Türkiye turizm stratejisi 2023 kış turizmi gelişim koridoru'nda yer alan illerdeki dört ve beş yıldızlı oteller üzerine bir araştırma
Author: YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇAĞLAR GÜLLÜCE
Abstract: Kurumsal itibar kavramının gelecekte de işletmelerin ve kurumların, bugün ve gelecekteki varlıklarını korumada ciddi bir faktör olarak karşımıza çıkacağı açıktır. Diğer taraftan işten ayrılma niyeti birçok değişkenin yarattığı bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal itibarın tek başına çeşitli parametrelerle ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir kavram olmasının yanında, işten ayrılma niyeti gibi birçok kavram üzerinde etki yaratabilen bir kavram olması bu araştırmanın yapılmasını sağlamıştır. Bu çalışmada kurumsal itibar algısının işten ayrılma niyeti üzerine etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Daha önce birçok kurum ve işletme için ölçülen kurumsal itibar algısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu Kış Turizmi Gelişim Koridoru illeri olan Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan bazında ölçülmüş ve bu algının işten ayrılma niyeti üzerine etkileri istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı'nda belirlenmiş olan Kış Turizmi Gelişim Koridoru' nda yer alan Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerindeki turizm işletme belgeli dört ve beş yıldızlı otellerde çalışmakta olan toplam 411 personel arasından 261 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans dağılımı, korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizine göre değerlendirilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, İşten Ayrılma Niyeti.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5152
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context