Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

1,1,2,2-tetrakis(p-hidroksifenil)etan: İnsan karbonik anhidraz izoenzimleri I ve II, asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz,glutatyon S-transferaz enzimleri üzerine inhibisyon etkisi ve antioksidan kapasitesinin incelenmesi

Show full item record

Title: 1,1,2,2-tetrakis(p-hidroksifenil)etan: İnsan karbonik anhidraz izoenzimleri I ve II, asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz,glutatyon S-transferaz enzimleri üzerine inhibisyon etkisi ve antioksidan kapasitesinin incelenmesi
Author: PROF. DR. İLHAMİ GÜLÇİN
Abstract: Bu çalışma kapsamında, bitki ve ağaçların reçine kısmında bulunan 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan'ın, insan eritrosit karbonik anhidraz izoenzimleri (hCA I ve II), glutatyon S-transferaz (GST), asetilkolinesteraz (AChE), ve bütirilkolinesteraz (BChE) enzimleri üzerine in vitro olarak inhibisyon etkisi araştırıldı. İlk olarak hCA I, II izoenzimleri Sepharose-4B-L-Tirozin afinite kolon kromatografisi tekniği ile sırasıyla %60,5; %48,7 verim ve 273,4; 819,3 kat saflaştırıldı. CA izoenzimlerinin saflığını belirlemek için, sodyumdodesil sülfat-poliakrilamit jel elektroforezi (SDS-PAGE) yapıldı ve her bir izoenzim için tek bant gözlendi. Ayrıca insan eritrositlerinden GST enzimi Glutatyon-agaroz afinite kolon kromatografisi ile%32,4 verimle 123,5 kat saflaştırıldı. Daha sonra 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan'ın hCA I ve II, GST, AChE, ve BChE enzimlerine karşı IC50 ve Ki değerleri belirlendi. Bu inhibisyon etkileri standart enzim inhibitörleri ile kıyaslandı. Çalışmanın son kısmında 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan'ın, demir (Fe3+ -Fe2+) indirgeme kapasitesi, kuprik iyonları (Cu2+) indirgeme kapasitesi, FRAP metoduna göre ferrik iyonları (Fe3+) indirgeme kapasitesi, 2,2'-azino-bis (3-etilbenztiyoazolin-6-sülfonik asit) radikal (ABTS.+) giderme, 1,1-difenil -2-pikril-hidrazil serbest radikal (DPPH.) giderme, N,N-dimetil-p-fenilendiamin radikal (DMPD.+) giderme, süperoksit anyon radikali (O2.-) giderme aktiviteleri ile ferrozin ve bipiridil reaktifleriyle ferröz iyonları (Fe2+) şelatlama aktiviteleri ve tiyosiyanat yöntemine göre total antioksidan aktivite çalışmaları antioksidan kapasitesinin belirlenmesi için yapıldı. Sonuçları mukayese etmek için, troloks,?-tokoferol, bütillenmiş hidroksitolüen (BHT) ve bütillenmiş hidroksianisol (BHA) standart antioksidanları kullanıldı.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5153
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context