Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Plazma polimerizasyon tekniği kullanılarak uçucu yağ bileşenlerinden elde edilen ince filmlerin antibakteriyel etkilerinin ve bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi

Show full item record

Title: Plazma polimerizasyon tekniği kullanılarak uçucu yağ bileşenlerinden elde edilen ince filmlerin antibakteriyel etkilerinin ve bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi
Author: PROF. DR. ÖNDER ŞİMŞEK
Abstract: Bu çalışmada, organik bileşik olan Cinnamaldehyde ve Perillaldehyde uçucu yağ bileşenlerinden radyo frekansı plazma destekli kimyasal buhar biriktirme (RF-PECVD) yöntemi kullanılarak cam altlıklar üzerinde antibakteriyel özelliğe sahip polimerik ince filmlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen polimerik ince filmlerin morfolojik yapıları atomik kuvvet mikroskobu (AFM), filmlerin yüzeyindeki tanecik büyüklükleri ise Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak belirlenmiştir. Monomer olarak kullanılan Cinnamaldehyde ve Perillaldehyde uçucu yağ bileşenlerinin ve RF-PECVD tekniği kullanılarak bu bileşenlerden elde edilen polimerik ince filmlerin Fourier Transform Infrared Spektrometresi (FTIR) ile alınan spektrumları karşılaştırılarak, monomerin moleküler yapısının polimer yapıda nasıl değiştiği incelenmiştir. Kaplamların optik band aralıkları (Eg), UV-VIS spektrofotometresi kullanılarak yapılan optik geçirgenlik analizleri yardımıyla tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen deneysel veriler, literatürdeki benzer çalışmalar ile karşılaştırılarak sonuçlar yorumlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5158
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context