Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Pastırmadan enterokokların izolasyonu/identifikasyonu ve karakterizasyonu

Show full item record

Title: Pastırmadan enterokokların izolasyonu/identifikasyonu ve karakterizasyonu
Author: PROF. DR. MÜKERREM KAYA
Abstract: Araştırmada 20 farklı firmadan temin edilen pastırma örneklerinden toplam 271 enterokok izolatı bazı fenotipik özellikler yönünden (farklı sıcaklıklarda gelişme, glukozdan gaz üretimi, farklı pH değerlerinde gelişme, pigmentasyon, piruvat aktivitesi, hareket, hemoliz) test edilmiş ve seçilen 100 izolat fenotipik (VITEK 2GP) ve genotipik (16S rRNA) olarak identifiye edilmiştir. Bu 100 suş antagonistik aktivite yönünden de test edilmiştir. Ayrıca pastırma örnekleri mikrobiyolojik (laktik asit bakterileri, Enterococcus, Micrococcus/Staphylococcus, maya-küf, Enterobacteriaceae) sayımlar ile pH ve nem analizlerine de tabi tutulmuştur. Örneklerde dominant florayı genellikle Micrococcus/Staphylococcus oluşturmuştur. Laktik asit bakteri ve maya-küf sayıları sırasıyla 103-108 kob/g, 102-106 kob/g arasında değişmiştir. Enterobacteriaceae ise dört örnek hariç saptanabilir sınırın altında tespit edilmiştir. Enterokok sayısı ise örneklerin %35'inde 1x102-<1x104 kob/g aralığında yer alırken diğer %35'lik kısım ise 106 kob/g'dan daha yüksek sayılar vermiştir. Pastırma örneklerinde dominant türün E. faecium olduğu belirlenmiştir. İdentifiye edilen 100 izolattan sadece 9'u kuyu difüzyon testinde L.monocytogenes'e karşı antagonistik aktivite göstermiştir. Suşlar S.aureus ve E.coli O157:H7'ye karşı ise antagonistik aktivite sergilememiştir. Anahtar Kelimeler: Pastırma, Enterokok, İdentifikasyon, Starter Kültür, Antagonistik Aktivite
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5159
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context