Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Leptin, ghrelin ve IGF-1 gen polimorfizmlerinin etçi sığır ırklarında besi performansı, bazı karkas özellikleri ve et kalitesi üzerine etkisi

Show full item record

Title: Leptin, ghrelin ve IGF-1 gen polimorfizmlerinin etçi sığır ırklarında besi performansı, bazı karkas özellikleri ve et kalitesi üzerine etkisi
Author: PROF. DR. ÖMER AKBULUT ; DOÇ. DR. FARUK BOZKAYA
Abstract: Bu çalışma, Türkiye'de yetiştirilen et ırkı kültür sığırlarında leptin, ghrelin ve insülin benzeri büyüme faktörü -1 (IGF-1) geni polimorfizmlerinin belirlenmesi, polimorfizmler yönünden genotip ve allel frekanslarının tespit edilmesi ve polimorfizmlerin kesim ve karkas özellikleri üzerine etkilerinin ortaya çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın materyalini Şanlıurfa'daki Harranova Besi ve Tarım İşletmesi'nde bulunan ve fenotipik değerlendirmeyle seçilmiş 112 Hereford, 145 Angus, 54 Charolais, 36 Black Hereford, 24 Brahman ve 34 Limousin ırkı toplam 405 adet ortalama 16,7 aylık (± 2 ay) sağlıklı ve normal kesime gelmiş erkek hayvanlar oluşturmuştur. Musculus longissimus dorsi alanı (MLD), kabuk yağı kalınlığı, toplam yağ ve yağ asidi miktarı gibi özellikler toplanan et örneklerinden tespit edilmiştir. Et örneklerinden DNA izole edildikten sonra leptin, ghrelin ve IGF-1 gen polimorfizmleri PCR-RFLP yöntemiyle belirlenmiştir. İncelenen besi sığırı sürüsünde IGF-1 lokusunda B allelinin frekansının (0,600) A alleline göre (0,400) leptin lokusunda ise C allelinin frekansının (0,571) T alleline göre (0,429) yüksek olduğu tespit edilmiştir. Leptin/PstI genotipleri ile incelenen özellikler arasında önemli sayılabilecek bir ilişki bulunmamıştır. IGF-1/SnaBI AA genotipinin MLD alan ortalaması 61,37 cm2, AB genotipinin 61,62 cm2 ve BB genotipinin MLD alan ortalaması ise 67,13 cm2 bulunmuştur. MLD alanı bakımından BB genotipi ile AB ve AA genotipleri arasındaki fark önemli (p<0,01) bulunmuştur. Kesim ve karkas özelliklerinden olan canlı ağırlık ile karkas ağırlığı (0,946), günlük canlı ağırlık artışı (0,863) ve MLD alanı (0,311) arasında p<0,01 düzeyinde önemli pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Sonuç olarak, IGF-1/SnaBI polimorfizmi ile karkas ve verim özellikleri ile yağ asidi kompozisyonu arasında ortaya çıkan ilişkiler bu gen polimorfizminin genotipik seleksiyon uygulamalarında yararlı bir markör olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. IGF-1/SnaBI polimorfizmi yönünden B allelinin MLD alanı üzerine etkisinin bilinmesi seleksiyon çalışmalarında ekonomik bir avantaj sağlayabilecektir. IGF-1/SnaBI polimorfizminin markör destekli seleksiyon gibi genotipik seleksiyon uygulamalarında kullanılmasıyla insan sağlığı açısından önemli olan kırmızı etin yağ asidi kompozisyonu ile karkas ve verim özelliklerinin geliştirilmesine imkan sağlanmış olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5161
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context