Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Adenotonsiller hipertrofisi olan hastalarda oksidatif stres belirteci olarak 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin, malondialdehit ve protein karbonil düzeylerinin belirlenmesi

Show full item record

Title: Adenotonsiller hipertrofisi olan hastalarda oksidatif stres belirteci olarak 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin, malondialdehit ve protein karbonil düzeylerinin belirlenmesi
Author: YRD. DOÇ. DR. NURİNNİSA ÖZTÜRK
Abstract: Amaç: Adenotonsiller hipertrofi, okul çağındaki çocuklarda, degˆis¸ik derecelerde u¨st solunum yolu obstru¨ksiyonuna ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına neden olarak, uyku kalitesini etkilemekte ve okul performansını düşürmektedir. Vücutta endojen veya eksojen nedenlerle oluşan serbest radikaller, çeşitli mekanizmalar ile DNA, lipitler ve proteinlerde hasar oluşturabilmektedir. 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyleri DNA oksidatif baz hasarı, malondialdehit düzeyleri lipit peroksidasyonu, protein karbonil düzeyleri ise oksidatif protein hasar belirteci olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, adenotonsiller hipetrofisi olan hastalarda 8-hidroksi-2-deoksiguanozin, malondialdehit ve protein karbonil seviyelerini belirlemeyi amaçladık. Materyal ve Metot: Çalışmaya adenotonsiller hipertrofisi ön tanısı ile yatırılan ve daha sonra cerrahi tedavi uygulanan 25 hasta ve hasta grubu ile aynı demografik özelliklere sahip 25 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastalardan kan ve idrar örnekleri, ameliyat öncesi ve cerrahi tedaviyi takip eden 6. aydaki kontrolleri esnasında olmak üzere iki kez alındı. Serum, idrar ve doku örneklerinde 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeyleri EIA yöntemiyle, protein karbonil düzeyleri ELISA yöntemiyle ve malondialdehit düzeyleri ise manuel spektrofotometrik yöntemle belirlendi. Bulgular: Çalışmamız sonucunda adenotonsiller hipertrofisi olan çocukların malondialdehit düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu, 8-hidroksi-2-deoksiguanozin ve protein karbonil düzeylerinin ise değişmediği belirlendi. Operasyon sonrası, değerlendirilen her üç parametreninde öncesine göre anlamlı olarak azaldığı belirlendi. Operasyon öncesi malondialdehit ve 8-hidroksi-2-deoksiguanozin değerleri arasında ististiksel anlamlı ve zayıf bir korelasyon olduğu belirlendi. Adenotonsiller hipetrofisi olan hastaların idrar malondialdehit düzeylerinin konrol grubuna göre istatistiksel anlamlı yüksek olduğu, 8-hidroksi-2-deoksiguanozin düzeylerinin ise her iki grup arasında farklı olmadığı bulundu. Sonuç: Adenotonsiller hipertrofisi olan çocuklarda oksidatif stres parametrelerinin düzeylerinin arttığını, cerrahi tedavi sonrası azaldığını çalışmamızda belirledik. Anahtar Kelimeler: Adenotonsiller hipertrofi, 8-hidroksi-2-deoksiguanozin, malondialdehit, protein karbonil
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5167
Date: 2015-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context