Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli 7E modelinin sekizinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi

Show full item record

Title: Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli 7E modelinin sekizinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi
Author: DOÇ. DR. ERCAN KAYA
Abstract: Bu çalışmanın amacı Fen ve Teknoloji dersinde ``Canlılar ve Enerji İlişkileri`` ünitesinin bilgisayar destekli 7E model öğrenim yöntemi ile öğretilmesinin 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisini belirlemektir. Çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2012-2013 öğretim yılında Erzurum ili Oltu ilçesinde bulunan ilköğretim okulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Araştırmanın 15'i deney grubu ve 17'si kontrol grubu olmak üzere toplam 32 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma 3 hafta sürmüş, konu analiz testi ön test ve son test olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 20 programı ile çözümlenmiştir. Veri analizi sürecinde ilişkili örneklemler için t- testi, ilişkisiz örneklemler için t- testi, kovaryans analizi (ANCOVA) uygulanmıştır. Ön test sonuçlarına göre grupların eşit olduğu gözlenmiştir. Son test sonuçları değerlendirildiğinde akademik başarı açısından deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır. Fakat araştırmada son test puan ortalamaları, bilgisayar destekli 7E öğrenme modeli eğitiminin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin akademik başarılarının kontrol grubundan yüksek olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli 7E öğrenme modeli, biyoloji öğretimi, fen ve teknoloji dersi
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5168
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context