Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sözlü kültürden yazılı kültüre İslam tarihçiliği

Show full item record

Title: Sözlü kültürden yazılı kültüre İslam tarihçiliği
Author: PROF. DR. M. HANEFİ PALABIYIK
Abstract: Tezin konusu, sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş sürecinde, İslam tarihçiliğinin nasıl oluştuğudur. Bu geçiş sürecinde, İslam tarihinin önemli kaynaklarından olan sözlü rivayetlerin ve hadislerin geçirdiği merhaleler ve yazıya geçirilmesindeki problemler ortaya konulmuştur. Ayrıca, bu çalışmada İslam tarihçiliğinin oluşma sürecinin açıklanmasının yanı sıra, İslam tarih metodolojisi ve İslam tarihçiliğinin serüveni de sözlü kültür-yazılı kültür bağlamında açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında tezin konusu, amacı, yöntemi ve kaynakları vs. hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde sözlü kültür ve özellikleri açıklanmıştır. Bunun yanı sıra bu bölümde asr-ı saadet ve cahiliye döneminden sözlü kültüre çeşitli örnekler verilmiş ve hadisler sözlü kültür kapsamında ele alınarak çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. İkinci bölümde öncelikle yazının tarihçesi açıklanmış ve yazılı kültürün özellikleri ortaya konulmuştur. Yine bu bölümde yazılı kültürün en önemli ürünü olan ``kitabın`` tarihi ele alınarak İslam dünyasında ``kitabın`` ve İslam tarihi kitaplarının tarihsel serüveni özetlenmiştir. Üçüncü bölümde ise birinci ve ikinci bölümde ortaya konulan bilgiler ışığında İslam tarihçiliğinin oluşma süreci ve günümüze kadarki tarihsel serüveni açıklanmıştır. Bu çalışma bir yönüyle metodoloji çalışması olduğundan İslam tarih metodolojisi ve İslam tarihyazımı ile ilgili de çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Söz, yazı, sözlü kültür, yazılı kültür, hadis, tarih, İslam tarihçiliği, tarihyazımı, metodoloji.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5169
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context