Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sternum, sternoklavikuler ve sternokostal eklemlerin anatomisi, varyasyonu ve patolojilerinin manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Irmak, DURUR SUBAŞI
dc.contributor.author PROF. DR. SAMİH DİYARBAKIR
dc.date.accessioned 2019-07-11T11:39:37Z
dc.date.available 2019-07-11T11:39:37Z
dc.date.issued 2016-01-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5171
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmada meme manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri retrospektif olarak değerlendirilerek sternum, sternoklavikuler ve sternokostal eklemlerin anomali ve patolojilerini belirlemek; morfolojik ve morfometrik analizini yapmak amaçlandı. Materyal ve Metot: 3 Tesla manyetik rezonans görüntüleri değerlendirilerek, konjenital anomaliler (pectus excavatum, pectus carinatum, açılı sternum, sternal yarık, sternal foramen, episternal ossikül), dejeneratif ve inflamatuar patolojiler, enfeksiyonlar, fraktür, sternoklavikuler dislokasyon, manibriosternal dislokasyon, cerrahiye bağlı komplikasyonlar ve neoplazmlar değerlendirildi. Araştırmada toplam sternum uzunluğu, manubrium uzunluk ve genişliği, manubrium'un şekli, korpus'un uzunluğu ve genişliği, korpus'un ve ksifoid'in şekli değerlendirildi. Manubriosternal füzyon'un yaş ile ilişkisi istatistiksel olarak incelendi. Bulgular: Bu çalışmada 320 kadın olgunun değerlendirilmesinde; pectus excavatum, sternal yarık, sternal foramen, Poland sendromu, riketse bağlı raşitik rozari, intraosseoz ganglion, sternoklavikuler eklem dejenerasyonu, sternoklavikuler eklem ganglion kisti ve kostal kıkırdak kalsifikasyonları, meme karsinomu metastazı, enkondrom ve kıkırdak kostaların malign mezenkimal tümör tarafından invazyonu saptandı. Morfometrik analiz yapılan erişkin kadın olgularda sternum uzunluğu ortalama 144±14 mm, manubrium uzunluğu ortalama 46±6 mm, korpus uzunluğu ortalama 89±10 mm olarak bulundu. En sık rastlanan manubrium şekli trapezoid, korpus şekli longitudinal oval ve ksifoid şekli ise düz olarak görüldü. Olguların %67'sinde manubiosternal füzyon bulunmadı. Hastalar yaş gruplarına ayrıldıklarında, manubriosternal füzyonun derecesi açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Artan yaş ile manubriostenal füzyonun derecesi istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon göstermiyordu. Sonuç: Çeşitli konjenital anomali ve patolojik süreç; sternum, sternoklavikuler ve sternokostal eklemleri etkilemektedir. Manyetik rezonans görüntüleme oldukça fazla çeşitlilik gösteren morfoloji ve patolojik süreçlerin değerlendirilmesinde ideal bir görüntüleme yöntemidir. en_US
dc.subject Anatomi = Anatomy en_US
dc.title Sternum, sternoklavikuler ve sternokostal eklemlerin anatomisi, varyasyonu ve patolojilerinin manyetik rezonans görüntüleme bulguları en_US
dc.title.alternative Magnetic resonance imaging findings of anatomy, variation and pathologies of sternum, sternoclaviculer and sternocostal joints en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context