Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ortaokul özel alt sınıfta öğrenim gören zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere bazı maddelerin ``sert-yumuşak`` özelliklerinin doğrudan öğretim yöntemiyle öğretimi

Show full item record

Title: Ortaokul özel alt sınıfta öğrenim gören zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere bazı maddelerin ``sert-yumuşak`` özelliklerinin doğrudan öğretim yöntemiyle öğretimi
Author: PROF. DR. ALİ YILDIRIM
Abstract: Bu çalışmada zihinsel yetersizliğe sahip olan öğrencilere ``Sert-Yumuşak`` kavramlarının öğretiminde doğrudan öğretim yönteminin öğrenci başarısı üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmalarına göre yürütülmüştür. Çalışma Erzurum ilinde özel alt sınıfı bulunan bir okulda, ön koşul davranışlara uyan ikisi kız ve biri erkek olmak üzere üç zihinsel yetersizliği bulunan öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışma grubundaki öğrencilerden ikisinin orta derece zihinsel yetersizliği ile birlikte fiziksel yetersizliği vardır. Diğer öğrenci ise down sendromludur. Çalışmanın uygulama aşaması başlangıç, öğretim ve izleme oturumlarından oluşmaktadır. Başlangıç oturumunda öğrencilerin bilip bilmediğinin tespiti yapılmıştır. Öğretim oturumunda ise belirlenen materyaller kullanılarak önce sert kavramı daha sonra yumuşak kavramı öğretilmiştir. İzleme oturumlarında birinci, ikinci ve dördüncü hafta değerlendirilmesi yapılmıştır. Aynı süreç resimli kartlarla tekrar edilmiştir. Çalışma süresince veriler görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve gözlemler yapılarak toplanmıştır. Görüşme ve gözlemlerden elde edilen veriler araştırma soruları çerçevesinde betimsel ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca çalışmada elde edilen veriler grafikle gösterilmiş ve grafikler betimsel olarak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda bu öğrencilerden ikisinin ``Sert-Yumuşak`` kavramlarını öğrendiği, fakat Down Sendromlu öğrencinin öğrenemediği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerden sadece biri sert maddeleri resimli kartta gördüğünde tanımış, yumuşak maddeleri tanıyamamıştır. Bu çalışma doğrultusunda, daha fazla zaman ayırarak ve daha az madde kullanılarak bu maddelerin Down sendromlu öğrenciye başarıyla öğretilebileceği önerilebilir. Anahtar Kelimeler: zihinsel yetersizlik, özel eğitim, down sendromu,
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5173
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context