Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Düşük sıcaklık stresine duyarlı ve dirençli bitkilerde alternatif solunum yolu aktivitesinin karşılaştırılması

Show full item record

Title: Düşük sıcaklık stresine duyarlı ve dirençli bitkilerde alternatif solunum yolu aktivitesinin karşılaştırılması
Author: PROF. DR. RAHMİ DUMLUPINAR
Abstract: Ayyıldız, Alpaslan) ve lahana, düşük sıcaklıklara dayanıksız olan mısırın 3 varyetesi (SZE-TC-913, LG, Antisis) ve fasulye (Elkoca) bitkileri üzerinde yürütülmüştür. Herbir türe has üşüme sıcaklıkları kontrollü olarak uygulandıktan sonra bir takım antioksidant enzim aktiviteleri (Katalaz, peroksidaz, süperoksit dismutaz, askorbat peroksidaz, glutatyon reduktaz), lipid peroksidasyon miktarı(MDA içeriği), hidrojen peroksit (H2O2) ve süperoksit (O2.-) içerikleri ve özellikle Alternatif Oksidaz (AOX) aktivitesindeki değişimler analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre, Katalaz aktivitesinin buğday varyetelerinin bazılarında kontrol bitkilerine kıyasla artma, bazılarında ise azalma, mısır varyetelerinde azalma olduğu, fasulyede istatistiki olarak değişmediği, oysa lahanada artma eğilimi gösterdiği, Peroksidaz ve Süperoksit Dismutaz aktivitelerinin de bu bitkilerde (fasulye hariç) genel anlamda benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Askorbat peroksidaz aktivitelerinin tüm bitki varyetelerinde genel olarak artmış olduğu, Glutatyon Reduktaz ve oksidatif hasarın seviyesini gösterme anlamında önemli olan H2O2 ve Süperoksit içeriklerinin buğday varyetelerinde artma ve azalmalar, mısır ve fasulyede azalma, lahanada ise artma şeklinde değişim gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara bakarak, üşüme sınır sıcaklığının tüm bitkilere ait varyetelerde antioksidant enzim aktivitelerine etki etmiş olduğunu, soğuğa dayanıklı türler olduğu bilinen buğday ve lahanada genel anlamda tüm antioksidant enzim aktivitelerinin artışına yol açtığını, ancak bazı buğday varyeteleri ve soğuğa dayanıksız olduğu bilinen mısır ve fasulyede (APX hariç) ise bunun tam tersi sonuçları ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Yaptığımız analizler sonucunda, düşük sıcaklık uygulamasının buğday ve mısır varyetelerinde, fasulye ve lahanada, LPO seviyelerini kontrol gruplarına kıyasla artırdığı, ancak artış seviyeleri kıyaslandığında, mısır varyetelerinde ki artış yüzdelerinin (%125, 122 ve 45) buğday ve fasulye ve lahana bitkilerine nispeten çok yüksek olduğu, sadece buğdayın B2 kodlu varyetesinde %47'lik bir değerin oluştuğu belirlenmiştir. Araştırmamızda, AOX proteini translasyon düzeylerinin, yapılan üşüme sınır sıcaklığı uygulamalarıyla kendi kontrollerine kıyasla buğday ve mısır varyetelerinin hepsinde ve fasulyede bariz olarak arttığı belirlenmiştir (buğday için %47, 33, 31, 70, mısır için %134, 32, 98, fasulye için %60). Bu araştırmada elde edilen bulgulara bakarak, özellikle bu araştırmanın da temelini oluşturan AOX enziminin sorumlu olduğu, ``Alternatif Solunum Yolu`` denilen metabolik yolun, yapılacak eksojen uygulamalar ile aktifleştirilebilme durumunun araştırılması, soğuğa direnci az olduğu bilinen bitkilere direnç sağlamak adına faydalı sonuçlar verebilir düşüncesindeyiz
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5176
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context