Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ortaokul 8. sınıflarda hücre bölünmeleri konusunun öğretiminde 5E öğrenme modelinin öğrenci başarısına etkisi

Show full item record

Title: Ortaokul 8. sınıflarda hücre bölünmeleri konusunun öğretiminde 5E öğrenme modelinin öğrenci başarısına etkisi
Author: DOÇ. DR. ERCAN KAYA
Abstract: Bu araştırmanın amacı, hücre bölünmeleri konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı 5 E modeline uygun öğrenme ortamını, geleneksel öğrenme ortamıyla karşılaştırarak öğrencilerin başarılarına olan etkisini incelemektir.Çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel yöntem kullanılırken, deney grubunda 5E modeli uygulanmıştır. Öğrencilerin başarı seviyelerini ölçmek için HBBÖT, HBBST ve HBBİT hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili, Pasinler İlçesi, Pasinler Ortaokulu 8A ve 8C sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Geleneksel yöntemle öğrenim gören kontrol grubu 23 öğrenciden, 5E modeli ile öğrenim gören deney grubu öğrencileri de 23 öğrenciden oluşmaktadır. Sınıflar rastgele deney ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Uygulama 10 hafta sürmüştür. Verilerin analizinde Bağımsız ve Bağımlı İki Örnek T Testi ile Mann Whitney U-Testi kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5 E modelinin uygulandığı deney grubunun başarı ortalamasının, geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubunun başarı ortalamasından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun yanında sonuçlar, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5 E modelinin uygulandığı deney grubundaki kalıcılığın, geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki kalıcılıktan daha yüksek olduğunu da göstermektedir. Cinsiyet faktörünün başarı ve kalıcılık için etkili olmadığı da görülmüştür.Bu sonuç, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E modelinde öğrencilerin, ilgilerine göre hazırlanan öğrenme sürecinde aktif olmasıyla ilgilidir. Diğer bir sebep ise 5E öğrenme modelinin bilginin yapılandırılmasına olanak tanımasıdır. Anahtar Kelimeler : 5 E öğrenme modeli, yapılandırmacılık, hücre bölünmeleri
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5177
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context