Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Finansal istikrar ve finansal istikrarın sağlanmasında makro ihtiyati politikaların rolü: Uygulamalı bir analiz (2000-2013)

Show full item record

Title: Finansal istikrar ve finansal istikrarın sağlanmasında makro ihtiyati politikaların rolü: Uygulamalı bir analiz (2000-2013)
Author: PROF. DR. KEREM KARABULUT
Abstract: 1990'lı yıllar bazen bir ülkede, bazen bir bölgede ortaya çıkan finansal krizlerle geçmiştir. O yıllarda yaşanan finansal krizler neticesinde ortaya çıkan yüksek enflasyonu engellemek için bir çok merkez bankası kısa vadeli faiz oranlarını para politikası aracı olarak kullanmak suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmıştı. Ancak son küresel kriz fiyat istikrarının sağlandığı bir ortamda uluslararası piyasalarda dalgalanmalara neden olmuş, finansal istikrarsızlıklar baş göstermiştir. Bu süreç merkez bankalarının uyguladıkları politikaların temelini sarsmış, krizle beraber para politikalarının ortaya çıkan eksik yönlerinin nasıl kapatılacağı kriz sonrasında tartışılan önemli konulardan biri olmuştur. Özellikle merkez bankalarının fiyat istikrarı hedefinin yanına finansal istikrarı da eklemesiyle para politikalarının hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi önemli bir husus olarak görülmektedir. Makro ihtiyati politikalar son zamanlarda finansal istikrarın sağlanması açısından para politikalarını destekler nitelikteki uygulamaların başında gelmektedir. 2000'li yıllardan sonra gelişmeye başlayan makro ihtiyati politikaların amacı finansal istikrarı olumsuz etkileyen sistemik risklerin önüne geçilmesidir. Özellikle kriz sonrasında yükselen piyasa ekonomilerinin karşı karşıya kaldığı konjonktürde finansal istikrarı tehdit eden asli unsurlardan kredi büyümesine karşı makro ihtiyati politikalara daha sık başvurdukları görülmektedir. Bu tez çalışmasında makro ihtiyati politikaların kredi büyümesi üzerindeki etkisi öncelikle 49 ülke için dinamik panel veri yöntemlerinden Genelleştirilmiş Momentler Metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Ardından ülkeler Uluslararası Para Fonu'nun sınıflandırmasına göre yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmiş ülkeler olarak iki gruba ayrılmış, aynı analiz ülke grupları için tekrarlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, tüm ülkeler için ve yükselen piyasa ekonomileri grubunda makro ihtiyati politikalar kredi büyümesi üzerinde beklenen etkiyi göstermektedir. Sonuç olarak, finansal istikrarı tehdit eden hızlı kredi büyümelerini azaltmak adına para politikalarını destekleyici nitelikte makro ihtiyati politikaların uygulanması uygundur. Anahtar Kelimeler: Finansal istikrar, Makro ihtiyati politikalar, Merkez Bankası, Dinamik panel veri, Genelleştirilmiş Momentler Metodu.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5178
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context