Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde üretim işletmelerinin çevre muhasebesine verdikleri önem: TRA 1 bölgesinde bir araştırma

Show full item record

Title: Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde üretim işletmelerinin çevre muhasebesine verdikleri önem: TRA 1 bölgesinde bir araştırma
Author: PROF. DR. M. SUPHİ ORHAN
Abstract: Bu çalışmanın amacı TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde çevre muhasebesine verdikleri önem düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bölgede faaliyet gösteren üretim işletmelerinin çevresel konulara yaklaşımları, çevre muhasebesi hakkındaki bilgi düzeyleri, çevresel denetim ve raporlamaya yönelik bakış açıları ortaya konulacaktır. Araştırmada iç tutarlılığın ve yapı geçerliliğinin saptanmasında Croncbach Alfa Katsayısı yöntemi ve temel bileşenler analizi (faktör analizi) kullanılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler Mann-Whitney U yöntemi ile test edilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan model çerçevesinde işletmelere ait özellikler ile çevresel yaklaşımlar, çevre muhasebesi, çevresel maliyetler ve çevresel politikalar karşılaştırılarak çevre muhasebesine verilen önem düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizlerde işletmelerin faaliyet süreleri ve faaliyette bulundukları iller ile çevresel yaklaşımlar, çevre muhasebesi, çevresel maliyetler ve çevresel politikalar arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Genç işletme diyebileceğimiz (0-10 yıl arasında faaliyette bulunan) işletmelerin çevre muhasebesine ve çevresel maliyetlere daha fazla önem verdiği tespit edilirken, 10 yıl ve üzeri faaliyette bulunan işletmelerin diğer işletmelere nazaran çevresel politikalara daha fazla önem verdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çevre Muhasebesi, Çevresel Maliyetler, Çevresel Politika ve YaklaGımlar
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5179
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context