Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin bilgisayar cebiri sistemleriyle matematik öğretimini gerçekleştirme düzeyleri ve sınıf içi uygulamaların öğrenci başarısına etkisi

Show full item record

Title: Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin bilgisayar cebiri sistemleriyle matematik öğretimini gerçekleştirme düzeyleri ve sınıf içi uygulamaların öğrenci başarısına etkisi
Author: DOÇ. DR. TEVFİK İŞLEYEN
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin bilgisayar cebiri sistemleriyle (BCS) matematik öğretimini gerçekleştirme düzeylerini ve gerçekleştirdikleri sınıf uygulamalarının öğrencilerin başarısına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisini belirlemektir. Araştırmada, Adıyaman il merkezinde görev yapmakta olan 10 ortaöğretim matematik öğretmeni ve toplamda 145, 10. sınıf öğrencisi katılımcı olarak yer almıştır. Karma araştırma yaklaşımının kullanıldığı çalışmada, nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında araştırmacı tarafından; matematik öğretmenlerine Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (BDMÖ) Çalıştayı adı altında bir BCS olan Mathematica programının öğrenme-öğretme ortamlarına entegrasyonu hakkında hizmet içi eğitim verilmiştir. Daha sonra öğretmenlerden üçü sınıflarında Mathematica programı aracılığıyla ikinci dereceden fonksiyonların grafikleri konusunda BDMÖ faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Çalıştay öncesinde ve sonrasında öğretmenlerle, sınıf uygulamalarından sonra öğretmen ve öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerde olmak üzere, toplam dört adet yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Bununla birlikte gerçekleştirilen sınıf uygulamalarının gözlemlenmesinde yarı yapılandırılmış gözlem formundan, ayrıca bu uygulamaların öğrencilerin başarısına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisini belirlemek amacıyla da öğrencilerin matematik karne notlarından ve başarı testinden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel veriler betimsel ve içerik analizi; nicel veriler ise Mann-Whitney U, Wilcoxon işaretli sıralar, ilişkili ve ilişkisiz örneklemler için t testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalıştay öncesinde ve sonrasında yapılan görüşmelerde öğretmenlerin BDMÖ'ye yönelik görüşlerinde olumlu yönde değişimler olduğu, daha önce gerçekleştirmedikleri şekilde, derslerinde öğrenci merkezli ve teknoloji entegrasyonunun üst düzeylerde gerçekleştiği BDMÖ faaliyetlerinde bulunmak istedikleri anlaşılmıştır. Öte yandan Çalıştay sonrası yapılan görüşmelerde öğretmenlerin bir kısmı BDMÖ faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için faaliyet öncesinde materyal oluşturulması gerekliliğini bir zorluk olarak ifade etmişlerdir. Sınıflarında BDMÖ faaliyetlerini gerçekleştiren öğretmenler ve öğrencileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; BDMÖ uygulamalarını eğlenceli ve dikkat çekici buldukları, ders süresinin daha verimli kullanılmasına yardımcı olması, matematiksel kavramların görselleştirebilmesi ve keşfederek öğrenmeyi sağlanması yönünden faydalı buldukları anlaşılmıştır. Ayrıca sınıf uygulamaları sırasında öğretmen ve öğrencilerin Mathematica programını kullanmakta herhangi bir zorluk yaşamadıkları anlaşılmıştır. Yapılan sınıf gözlemlerinde öğretmenlerin derslerinde daha önce gerçekleştirmedikleri şekilde BCS'lerden yararlanarak yükseltme ve dönüştürme düzeylerinde teknoloji entegrasyonunu sağladıkları anlaşılmıştır. Ayrıca BCS'ler aracılığıyla gerçekleştirilen BDMÖ faaliyetlerinin öğrencilerin başarısına ve bilgilerinin kalıcılığına olumlu yönde etkisi olduğu anlaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Bilgisayar destekli matematik öğretimi, Bilgisayar cebiri sistemleri, Mathematica, Teknoloji entegrasyon düzeyleri, Gkinci dereceden fonksiyonların grafikleri, Öğretmen görüGü, Öğrenci görüGü, BaGarı, Kalıcılık
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5185
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context