Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere sosyal katılım becerisi kazandırma durumları

Show full item record

Title: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere sosyal katılım becerisi kazandırma durumları
Author: PROF. DR. ALİ SİNAN BİLGİLİ
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere sosyal katılım becerisi kazandırmada durumunun belirlenmesidir. Çalışma nitel bir çalışma olup, veriler gözlem ve görüşme veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma grubunu, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı gelir düzeylerine göre ayrılmış (düşük gelir düzeyli/ orta gelir düzeyli/ yüksek gelir düzeyli) 5 ortaokulda görev yapan 10 Sosyal Bilgiler öğretmeni ve 16 ortaokul 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış öğretmen ve öğrenci görüşme formları ile yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, 6. sınıf Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, öğrencilere Sosyal Katılım Becerisine ait tutum, davranış ve becerilerinin büyük bir çoğunluğunu yeterince kazandıramadıkları düşüncesinde oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Katılım, Sosyal Katılım Becerisi, Sosyal Bilgiler Dersi, Öğretim Programı
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5187
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context