Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Bazı liken sekonder metabolitlerinin antiproliferatif, apoptotik ve antioksidatif özelliklerinin belirlenmesi

Show full item record

Title: Bazı liken sekonder metabolitlerinin antiproliferatif, apoptotik ve antioksidatif özelliklerinin belirlenmesi
Author: PROF. DR. GÜLERAY AĞAR
Abstract: Günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanserin tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ile cerrahi operasyonların yeterince etkili olmaması nedeniyle doğal kaynaklı ürünlerin kullanılması temeline dayalı tedavi yöntemleri yaygınlaşmıştır. Bu amaçla kullanılan dikkat çekici organizmalardan biri de likenlerdir. Bu çalışmada, farklı liken türlerinde sekonder metabolit olarak yer alan 5 farklı liken asidinin (vulpinik asit, lobarik asit, evernik asit, diffraktaik asit ve lekanorik asit), A549 (insan akciğer kanseri), AGS (insan mide kanseri) ve HeLa (insan serviks kanseri) hücreleri üzerine olan antiproliferatif ve apoptotik etkileri; WST-1 sitotoksisite testi ile TOPO2A, CASP3 ve TP53 gen ifadelerinin tespit edilmesi suretiyle belirlenmiştir. Kullanılan liken asitlerinden vulpinik asidin 12,5, 50 ve 100 ?g/ml'lik konsantrasyonları A549, 50 ?g/ml'lik konsantrasyonu AGS ve 12,5 ?g/ml'lik konsantrasyonu ise HeLa kanser hattı için antiproliferatif ve apoptotik olarak tespit edilmiştir. Lobarik asidin ise 12,5 ve 50?g/ml'lik konsantrasyonları her üç kanser hattı için de antiproliferatif ve apoptotik olarak belirlenmiştir. Evernik asidin 12,5, 50 ve 100 ?g/ml'lik konsantrasyonları A549 hücre hattında etkili olurken, sadece 50 ?g/ml'lik konsantrasyonu AGS kanser hücrelerinde antiproliferatif ve apoptotik olarak tespit edilmiştir. HeLa kanser hattında ise bütün dozlar proliferasyonda azalma meydana getirse de bu dozların apoptotik özellikleri tespit edilememiştir. Diffraktaik asidin bütün dozlarının A549 kanser hattında proliferasyonu inhibe ettiği, 12,5, 50 ve 100 ?g/ml'lik konsantrasyonların CASP3 gen ifadesini artırdığı, ancak TP53 geninin ifade düzeyinin ise sadece 50 ?g/ml'lik konsantrasyonda arttığı belirlenmiştir. Ayrıca diffraktaik asit AGS kanser hattında 50 ?g/ml'lik, HeLa kanser hattında ise 12,5 ?g/ml'lik konsantrasyonlarda antiproliferatif ve apoptotik özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Lekanorik asidin ise hiçbir konsantrasyonu çalışılan kanser hücre hatlarında antiproliferatif ve apoptotik özellik göstermemiştir. Mutajen bir madde olan CCl4'ün neden olduğu oksidatif hasara karşı süperoksid dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktiviteleri ile glutatyon (GSH) ve malondialdehit (MDA) seviyeleri insan lenfosit hücrelerinde ölçülerek antioksidan kapasiteye sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak; antioksidan özellik gösteren bu 5 farklı liken asidinin insan akciğer, mide ve serviks kanserinde tedavi edici olarak kullanılabileceği öngörülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5188
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context